All projects
 
Marina Park · Cork, Ireland

Een dialoog tussen rivier en stad

 
 

Marina Park beantwoordt veel van Cork’s langdurige behoeftes. De komst vervult namelijk de eeuwenoude belofte om een park van regionale omvang ten oosten van de stad te creëren. Zoals veel voormalige industriesteden heeft Cork omvangrijke industriegebieden langs de rivier, grenzend aan het stadscentrum, die in onbruik zijn geraakt. Tegenwoordig bieden deze gebieden mogelijkheden voor woningbouw en de herontwikkeling van openbare ruimten. Marina Park is een belangrijk onderdeel van de ambitie van Cork om het industriële havengebied langs de rivier Lee te ontwikkelen tot een levendige en geïntegreerde wijk voor de stad.

 
Locatie
Cork, Ireland
 
Status
In ontwikkeling (fase 1 gerealiseerd)
 
Jaartal
2012 - doorlopend
 
Opdrachtgever
Muncipality of Cork
 
Samenwerking
REDSCAPE (fase 1), OCSC, Howley Hayes
 
Credits
Jason Gairn
 
 

Industrieel erfgoed

Het park is ontworpen op een voormalig braakliggend terrein dat voornamelijk bestond uit vervallen beurs- en handelsgebouwen, een stadion voor Gaelic sports en een verwaarloosd natuurgebied. Deze diverse en complexe omgeving vormde een uitdagende context om een goed gepland en samenhangend park te maken. Op basis van onze algemene visie wordt het park nu in verschillende fasen gerealiseerd, wat resulteert in een diverse, omvangrijke maar ook samenhangende omgeving voor de stad.

 
 
 

Het water omarmd: een park dat zichzelf aanpast

In ons plan speelt het park een cruciale rol in het beheer van de afvoer van regenwater, niet alleen voor het park zelf maar ook voor de omliggende woonwijken en de toekomstige ontwikkeling van het havengebied. Het biedt een landschaps-georiënteerd antwoord voor een adaptief stedelijke context, waarbij de tijdelijke opslag van verhoogde of zelfs extreme regenval én de stijgende waterspiegel wordt opgevangen. Water wordt de ruggengraat van het park, waarbij natuurlijke moerasgebieden harmonieus worden geïntegreerd met ruimtes voor sociale bijeenkomsten en evenementen. Onze geïntegreerde benadering van landschap, watertechniek en cultureel erfgoed resulteert zo in een uitgebalanceerd park dat de contextuele uitdagingen van tijdelijke wateropslag verandert in één van de opvallende hoogtepunten van het park.

 
 

Een energiek verzamelpunt

Met de voltooiing van de eerste fase is het meest stedelijke en multifunctionele deel van het park in gebruik genomen. Hier omsluit het park op sierlijke wijze het gerenoveerde Gaelic sportstadion en vormt zo het een verlengstuk voor evenementen en wedstrijden. Waar de verschillende toegangen tot het park samenkomen, staat een nieuw opvallend paviljoen. De ‘Central Hall’ hergebruikt structuren van het voormalige showterrein en huisvest een koffiebar. Daarnaast wordt de sterke relatie van het plein met water toegankelijk gemaakt voor bezoekers met een opvallend waterobject. Een raster van fonteinen creëert een creatief speelobject als aantrekkelijk ontmoetingspunt in het park.

 
this is a caption
 
 

Aanjager voor regeneratie

Met de start van fase 2 en de promenade, begin 2024, begint Marina Park aan zijn volgende hoofdstuk, waarbij de volledige visie uit het masterplan wordt gerealiseerd en eveneens wordt bijgedragen aan de ambitieuze Docklands-ontwikkeling van Cork. Deze uitbreiding strekt zich uit van de Atlantic Pond tot aan Church Avenue en volmaakt zo de overgang van een meer stedelijk naar een meer natuurlijk karakter. De ‘eco-park’-ambitie neemt hier een meer natuurlijke vorm aan en introduceert diverse hoogtepunten zoals picknickplaatsen, avontuurlijke zones en gerestaureerde historisch erfgoed, waardoor het recreatieve aanbod van Cork wordt uitgebreid.

 

Natuur geintegreerd

Uitgebreide boombeplanting, gericht op inheemse biodiversiteit, wordt toegepast om dit deel van het park te herstructureren en de natuur naadloos te integreren in het stedelijk weefsel. Formele en informele paden verwelkomen bezoekers voor een afwisselende ervaring, terwijl het Atlantic Pond-gebied zowel landschappelijk als qua voorzieningen wordt verbeterd.

Creator of meaningful places
 

Geholpen door een multidisciplinair team van specialisten, waaronder ingenieurs en natuurbeschermers, leggen we de nadruk op het behoud van historische structuren zoals Barrington Folly, de scheepshelling en de oude kademuur, waardoor de ontwikkeling sterk wordt verbonden met de geschiedenis van Cork. Naast cultuurbehoud herdefinieert het project het natuurlijke karakter en de geschiedenis, met een focus op ecologisch beheer van weiden, bossen en moerasgebieden, waardoor de biodiversiteit wordt verbeterd.

 
 

De promenade

Een ander deelproject dat nu wordt gerealiseerd is het verbeteren van de verbinding tussen het park en de rivier. De promenade langs de rivier de Lee zal worden omgetoverd tot een aantrekkelijke route met balkons en pleinen als verblijfsplekken, waardoor de uitnodigende sfeer van het park wordt versterkt.

 
 

In lijn met de visie van de stad voor duurzame groei in evenwicht met natuurbehoud, zal Marina Park uitnodigen tot het verkennen van een gebied waar geschiedenis, natuur en hedendaags leven naast elkaar bestaan. Op korte afstand van het stadscentrum zal het voltooide park zich uitstrekken over 70 hectare, waarmee de groene ruimten van Cork aanzienlijk worden uitgebreid. Als groen podium voor activiteiten wordt het een drijvende kracht achter de ontwikkeling van Cork tot een klimaatadaptieve, duurzame en gezonde stad.

 

Ontdek meer projecten