”We zorgen er altijd voor dat onze ontwerpen geworteld zijn in de magie, menselijkheid en verhalen van plaatsen”

 

Met dringende klimaatuitdagingen en een groeiende wereldbevolking die grotendeels in stedelijke gebieden zal wonen, moeten steden zichzelf heruitvinden als plaatsen waar zowel mens als natuur kunnen gedijen. We ontwerpen Gezonde Steden om levendige, veerkrachtige steden te creëren met een rijk, inclusief stadsleven, een evenwichtig mobiliteitssysteem, betekenisvolle sociale cohesie en een ware verbinding met de natuur.

Creator of meaningful places
 
 

Ontwerpen aan veerkrachtige gemeenschappen

We ontwerpen allereerst ruimte die betekenis toevoegt en zo bijdraagt aan een gezond, geïnspireerd en betekenisvol leven voor de bewoners. Daarvoor verdiepen we ons altijd in de dynamiek, geschiedenis, cultuur en levenswijze van de plaatsen waarvoor we ontwerpen. Om dat voor elkaar te krijgen werken we nauw samen met bewoners en gemeenschappen. Op die manier zijn onze ontwerpen zowel specifiek als inclusief: diepgewortelde, betekenisvolle plaatsen die steden leefbaar en plezierig maken, informeel gebruik toestaan en veerkrachtige gemeenschappen ondersteunen.

 
 

Stedelijke biotopen

We gaan verder dan alleen het terugbrengen van lokaal groen en soorten in de stad; we streven ernaar ervoor te zorgen dat zowel biodiversiteit als de stad samen gedijen. Daartoe onderzoeken en ontwikkelen we gereedschappen, methoden én oplossingen die omgaan met de daadwerkelijke omstandigheden en (micro)klimaten van de steden waarvoor we ontwerpen: schaduw, wind, bodem, beton, luchtkwaliteit, evenals cultuur en het type en de mate van activiteiten. Op die manier creëren we stedelijke biotopen die echt integraal zijn en zorgen voor gezonde, veerkrachtige buurten en steden.

 
 
 

Levendige steden

Ons doel is om openbare ruimtes te ontwerpen die een gastvrije, veilige en goed benutte ervaring bieden; het hele jaar door en op elk moment. Onze ontwerpen sluiten aan bij het aanwezige ritme, de gewoonten en stromen van steden en buurten. Daarop wordt voortgebouwd waarmee waarde wordt toegevoegd. Dit kan in de vorm van programmering, toegevoegde functies of mogelijkheden voor creatief en informeel gebruik. Gebaseerd op grondig onderzoek en input van zowel de experts als de gebruikers streven we ernaar om onze openbare ruimtes betekenisvol te laten zijn en zowel overdag als ’s nachts gastvrij te maken. Op die manier dragen ze bij aan de realisatie van levendige steden die echt veilig, gezond en inclusief zijn.

 
 

Een gezonde mobiliteitsbenadering

Wij ontwerpen gezonde, effectieve mobiliteitsnetwerken die een integraal onderdeel vormen van soepel functionerende economieën en een bruisend stadsleven. Onze ontwerpstrategieën zijn compatibel met (maar niet afhankelijk van) de huidige verschuivingen in het hedendaagse verkeer, zoals trends in de richting van actieve mobiliteit, multimodaal vervoer, gedeelde mobiliteit en elektrificatie.

Door mobiliteit vanuit een ruimtelijk oogpunt te benaderen, creëren we ruimte voor efficiëntie en vlotte doorstroming enerzijds en gezondheid, welzijn en openbaar leven anderzijds.

 

Creator of meaningful places
 

Ga de samenwerking met ons aan om gezonde steden vorm te geven waarin mens en natuur harmonieus samenleven.

 
Get In Touch
 

Key urban transformations