"Ontwerpoplossingen voor waterproblematiek vormen een essentiële bijdrage aan de circulaire economie, klimaatbestendige en leefbare steden"

 
 

Een van onze belangrijkste drijfveren is het versterken van de relatie tussen mens, samenleving en natuur op een manier waarop allen kunnen gedijen. Om dit te bereiken is een positieve, natuurlijke relatie met water is doorslaggevend, zeker met het oog op klimaatverandering een groeiende wereldbevolking. De uitgebreide Nederlandse kennis op het gebied van waterbeheer nemen we hierbij als basis. Door deze te combineren met innovatieve stedelijke en landschappelijke strategieën creëren we innovatieve, duurzamere oplossingen voor de toekomst. Of het nu gaat om ontwerpen voor kust- of rivierbescherming, drinkwaterketens of blauw-groene infrastructuur, we ontwikkelen nature-based solutions die op natuurlijke wijze samengaan met lokale landschappen, culturen en gemeenschappen over de hele wereld.

 
 
 

Het versterken van natuurlijke kustbescherming

Wij geloven in de kracht van op de nature-based solutions voor kustbescherming. Onze ontwerpen en strategieën bieden multifunctionele oplossingen op basis van lokale omstandigheden, het milieu en het landschap. Op deze manier creëren we altijd toegevoegde waarde op basis van lokale identiteit: ruimte voor natuur, verhoogde biodiversiteit en veilige, spannende en unieke plekken om te wonen, te ondernemen en te recreëren.

 
 
 

Rivieren als levensader

Steden over de hele wereld hebben zich ontwikkeld langs rivieren; historische hun vitale levensaders. Echter, met verstedelijking en industrialisatie is deze relatie veranderd in een poging om water te beheersen. In onze projecten vinden we het belangrijk om een positieve relatie met rivieren te herstellen door nature-based solutions te implementeren die niet alleen de waterveiligheid en -kwaliteit verbeteren, maar tegelijkertijd de verbindingen voor ecologie en actieve mobiliteit verbeteren en hun recreatief potentieel benutten. In onze projecten in rivierengebieden en getijdenparken laten we ons inspireren door hun dynamische karakter om nieuwe ervaringen en toepassingen te creëren.

Creator of meaningful places
 
 

De stedelijke watermachine

Steden en dorpen bieden eindeloze mogelijkheden om bronoplossingen voor (regen)water in hun structuur te integreren. We ontwerpen nature-based soluitions voor het verzamelen, verdelen, infiltreren, opslaan, gebruiken en genieten van water. Onze oplossingen zijn doordacht en multifunctioneel en altijd gebaseerd op lokale eigenschappen en vereisten. Onze ambitie is om aan te tonen dat de steden van morgen niet alleen klimaatbestendig, levendig en gezond kunnen zijn, maar ook gunstig voor biodiversiteit en hun omgeving.

Nijverdal Grotestraat
 

Werk samen met ons om vorm te geven aan de hedendaagse relatie met water.

 
Neem contact op
 

Verken onze wateroplossingen