"Aan de hand van uitgebreid onderzoek leggen we aanwezige lagen van betekenis in het landschap bloot om deze vervolgens te versterken"

 
 

We laten ons inspireren door de natuur en het landschap om plekken te creëren die katalysatoren zijn voor positieve verandering. Door historische, culturele en natuurlijke lagen te combineren in onze landschapsontwerpen bieden we een basis voor een inspirerend en sterk geworteld fundament voor het dagelijks leven, verankerd in duurzame structuren. We daarvoor werken daarvoor samen met regio’s met toonaangevende ambitie om nature-based oplossingen op te nemen in hun ontwikkelingsplannen. Veranderingen in omgeving, natuur en cultuur worden zo omarmd en geïntegreerd in sterk gewortelde levendige plekken gemeenschappen.

 
 
 

Landschapsgerichte benadering voor elke schaal

De omvang en reikwijdte van de bevolkingsgroei en verstedelijking van onze planeet vereisen onlosmakelijk ontwerpen vanuit een landschapsgerichte benadering, zowel op kleine als op grote schaal. Door het grondig integreren van de geomorfologie, bodem, water, ecologie en natuurlijke systemen in onze ontwerpen en masterplannen voor nieuwe (stedelijke) gebieden, vertrekken we al vanuit een slimme, duurzame en veerkrachtige basis. Bovendien biedt onze landschapsgerichte benadering de basis voor plannen die zijn verankerd in de sociale, culturele en economische stromen van landschap en stad.

Kennisregio aan zee
 
 
 

Onthullen van cultureel landschap en erfgoed

Het sterk gecultiveerde landschap van Nederland draagt bij aan ons bewustzijn dat het landschap het resultaat is van ingrepen uit het verleden; sommige onzichtbaar, sommige onontkoombaar; sommige iconisch, sommige onopgemerkt. Het (her)ontdekken van de onverwachte schatten en verhalen die plekken te bieden hebben is een fascinerend onderdeel van ons proces. Daarbij streven we ernaar om betekenisvolle relaties te creëren tussen verleden, heden en toekomst. In ons werk onthullen we niet alleen de historische lagen, we verbinden ze ook op zinvolle wijze met oplossingen voor hedendaagse uitdagingen.

Gedekte Gemeenschapsweg

 
 
 

Het landschap genereren

Wij geloven in de kracht van het landschap als drager van identiteit en aanbieder van ecosysteemdiensten, zelfs in gebieden waar het oorspronkelijke landschap is uitgewist. Wij werken wereldwijd samen met klanten om de omstandigheden te ontwerpen waarbinnen nieuwe landschappen kunnen ontstaan die zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen om duurzame leefmilieus te bieden voor een groeiende wereldbevolking.

 
 
 
Begbroke

De natuur als katalysator voor verandering

Onze werkwijze die landschappelijke stedenbouw combineert met natuurlijke processen en onderdompeling in de lokale cultuur en geschiedenis leidt tot de ontdekking van nieuwe, betekenisvolle, manieren om veerkrachtige en toekomstbestendige ontwikkelingen ruimtelijk te organiseren.
Geïnspireerd door onverwachte combinaties van de kwaliteiten de we aantreffen, zijn onze ontwerpen geworteld, herkenbaar, plezierig en gemaakt voor nieuwe manieren om ons te verbinden met onze omgeving.

 

Bedenk mee hoe betekenisvolle landschappen kunnen worden gecreëerd en gekoesterd.

 
Neem contact op
 

Verken onze landschappelijke projecten