All projects
 
Binckhorst · Den Haag, Nederland

Omvangrijk en veelomvattend park dat de ontwikkeling gezonde stad mogelijk maakt

Uitgestrekt nieuw stadspark met internationale allure in hartje Den Haag

 
 

In de komende jaren realiseert Den Haag zo’n 40.000 nieuwe woningen. Een belangrijke bijdrage hieraan komt van de transformatie van het industriegebied De Binckhorst naar een hoog-stedelijk gemengd woon- en werkgebied. Een noodzakelijk onderdeel van deze ontwikkeling is een nieuw stadspark. Hierbij gaat het niet alleen om het beantwoorden van de kwantitatieve vraag naar voldoende groene buitenruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook is er een kwalitatieve vraag naar gezonde verstedelijking met een internationaal onderscheidend vestigingsklimaat.

 
Locatie
Den Haag, Nederland
 
Status
Gerealiseerd
 
Jaartal
2018
 
Oppervlakte
60 ha
 
Opdrachtgever
gemeente Den Haag
 
Creator of meaningful places

Directe verbinding tussen gebouwen en groen

Het nieuwe Waterfrontpark voorziet in deze behoeften. Over een lengte van 1,3 km zal dit park, dat langs de Trekvliet loopt, een groene verbinding vormen tussen het Spui en de landgoederenzone. Het groen reikt van het water tot aan de gebouwen zelf en draagt zo direct bij aan de nieuwe woonkwaliteit. De gemeente Den Haag ziet het Waterfrontpark Binckhorst bovendien als een impuls die de stad verrijkt met internationale allure. Het park omarmt het bestaande industriële en rauwe erfgoed en verrijkt deze met een actieve programmering en klimaatbestendige elementen, waardoor het een onderscheidend stedelijk karakter krijgt.

Vijf zones

Het park zelf bestaat uit een reeks van 5 zones met een eigen karakter en identiteit. Het Binckhorstpark, gelegen aan de noordzijde, sluit aan op het stadscentrum en wordt een grootschalige natuurlijke tegenhanger van de stedelijke verdichting. De extensieve vergroening zal hier hand in hand gaan met een herwaardering van het aanwezige historische industriële erfgoed zodat het gebied zijn industriële karakter behoudt.

De aangrenzende gebieden Laakmolen en Kasteeltuin krijgen respectievelijk een meer romantische en formele beleving. De Fokkerhaven en Zuidkade krijgen achtereenvolgens een actievere en rustigere sfeer.

Creator of meaningful places
 

Goed ingebed

Voor alle domeinen geldt dat het stenige karakter plaats maakt voor groen, met speciale aandacht voor voetgangers en fietsers. Het Waterfrontpark verbindt alle stadsdelen die grenzen aan het Trekvlietkanaal en zorgt daarbij voor een nieuwe, hoogwaardige verbinding voor langzaam verkeer tussen de landgoederenzone en het Spui. Dit draagt bij aan een nieuw park dat gericht is op een gezonde leefomgeving voor alle bewoners.  Het Waterfrontpark in Binckhorst belichaamt de Haagse visie op stedelijke ontwikkeling, waarbij industrieel erfgoed harmonieus samengaat met hedendaags wonen. Zo ontstaat een levendige, duurzame en uitnodigende stedelijke ruimte voor bewoners en bezoekers.

 
 
 
 

Ontdek meer projecten