In de badplaats Cadzand-Bad integreerden we de opgave voor kustversterking met de opgave voor opwaardering van de openbare ruimte. Daarmee realiseerden we een hoogwaardige en aantrekkelijk nieuw elan voor heel het dorp, met een diversiteit aan sferen waar ecologie en kustverdediging een integraal onderdeel van zijn. Het vernieuwde Cadzand-Bad is jaarrond veilig en aantrekkelijk voor bewoners en toeristen en is herkenbaar aangehaakt op de omgeving. Het succes van de ingrepen vormt een solide, breed gedragen basis voor de spelregels voor toekomstige ontwikkelingen.

 
Locatie
Cadzand-Bad, Nederland
 
Status
Gerealiseerd
 
Jaartal
2012 - 2017
 
Oppervlakte
25,6 ha
 
Opdrachtgever
Gemeente Sluis
 
Credits
Melle van Dijk, Daniel Nicolas
 
 

Ecologische duinverbreding: plek voor ontdekking

De basis van de versterkte kustverdediging wordt gevormd door een ecologische duinverbreding. De beplanting van de verbrede duinen bestaat uit lokale soorten die de biodiversiteit vergroten en winderosie tegengaan. De duinversterking is geïntegreerd met brede routes voor fietsers en voetgangers, die telkens bijzondere, verrassende ervaringen bieden, van doorkijkjes en uitzichten tot beschutte lig- en zitplekken. Daarmee is de kustversterking een gevarieerd, ecologisch duinpark geworden waar steeds iets nieuws te ontdekken is.

 

Strekdammen: kans voor slim ruimtegebruik

De strekdammen aan weerszijden van het uitwateringskanaal ten westen van Cadzand moesten eveneens versterkt worden. Door het verder uit elkaar leggen van deze dammen hebben we ruimte gecreëerd voor een aantrekkelijke zeejachthaven. De strekdammen zijn openbaar toegankelijk en beiden een bijzondere beleving voor voetgangers.

 
Creator of meaningful places

Hart aan zee – gezicht naar omgeving

Het hart van het vernieuwde Cadzand-Bad bestaat uit een ‘maritiem balkon’: een bijzonder, centraal plein met verblijfskwaliteit dat als spelverdeler jachthaven, duinroutes, boulevard en omgeving verbindt. Het maritiem balkon maakt gebruik van de hoogteverschillen en vormt een glooiend plein, met bijzondere plekken voor zowel uitzicht en ontspanning als vieringen en optredens. Onder het plein worden auto’s uit het zicht ondergebracht. Het glooiende plein geeft bovendien het voorheen verscholen Cadzand-Bad een herkenbaar, aantrekkelijk gezicht naar de omgeving; bezoekers herkennen het maritiem balkon al van een afstand en worden bij aankomst verwelkomd door uitzicht.

 

Spelregels: ontwikkeling én verbinding

De bestaande boulevard De Wielingen aan de binnenrand van de duinen heeft een upgrade gekregen die de verblijfskwaliteit vergroot en nieuwe verbinding met het duingebied legt. De boulevard is vergroend met duinbeplanting en is primair voetgangersgebied geworden. Een set spelregels staan hier nieuwe ontwikkelingen toe en houden tegelijkertijd visuele en ecologische verbinding met het duingebied in stand.

 
 
 

Ruimtelijke kwaliteit – economische impuls

De upgrade heeft Cadzand-Bad naast toekomstbestendigheid, veiligheid en ecologische verankering ook een sterke economische en sociale impuls gegeven. De seizoenseconomie is vervangen door een jaarrond economie. De variatie aan openbare ruimte verknoopt het dagelijks leven op aangename manier met het toerisme en biedt zowel bewoners als bezoekers alle ruimte voor reuring, rust en verblijfskwaliteit.

 

Ontdek meer projecten