Het estuarium van Shantou vormt een waardevol natuurlijk decor van de bergen tot de rivier en de zee. Het gebied omvat de binnenbaai van Shantou en heeft een totale oppervlakte van 117 vierkante kilometer. Dit omvat 54 kilometer van de baaikust, het stedelijke stadscentrum, de haven en de herontwikkeling van oude industriële locaties. Zoals veel grote Chinese steden staat Shantou onder druk van verstedelijking en klimaatverandering. Het doel van ons team was om een ontwerpvisie te ontwikkelen voor een veerkrachtig stedelijk landschap voor Shantou’s binnenbaai.

 
Locatie
Shantou, China
 
Status
Voltooid
 
Jaartal
2020
 
Oppervlakte
117 km²
 
Opdrachtgever
Shantou Government, SCUT, Guangzhou City Planning & Design Survey Research Institute
 
Samenwerking
Mixst Urbanism, Technische Universiteit Delft
 
 

Hiervoor hebben we een stedenbouwkundig- en landschapsontwerp met een holistische benadering ontwikkeld. Het plan is gericht op duurzame ontwikkeling, welzijn en inclusieve groei en omvat de implementatie van multifunctionele bescherming tegen overstromingen voor rivier en zee, uitbreiding van groen-blauwe structuren, transit-georiënteerde ontwikkeling en de ontwikkeling van innovatieve stedelijke typologieën. De focus ligt hierbij op duurzame ontwikkeling, welzijn en inclusieve groei.

 

Creator of meaningful places
 

Workshopmethodiek

Het landschap in en om de metropool is essentieel voor de stad: Veel van de activiteiten van Shantou zijn sterk gericht op de relatie met het water. Tegelijkertijd maakt het de stad kwetsbaar. Meer dan de helft van het gebied is bedekt met water en sommige delen zijn bergachtig. Vanwege de klimaatverandering en de ambities voor verdere verstedelijking is het belangrijk om een duidelijke landschapsvisie voor de toekomst vast te stellen. Als team hebben we samen met Gensler, Aecom en de lokale Chinese overheid meerdere visies voor Shantou’s baai ontwikkeld via een internationale ontwerpworkshop.

 
Shansui CIty - Shantou
Creator of meaningful places

Verstedelijking en klimaatverandering omarmen

Door intensief onderzoek kwamen vier belangrijke gebieden in beeld voor verdere ontwikkeling: Niutianyang, het havengebied, het energiecentrale- en  opslaggebied van de werf, en het gebied langs het betoverende Mayu-eiland. Onze missie was duidelijk: het creëren van een ontwerpvisie voor een veerkrachtig stedelijk landschap. Het weefsel van onze visie op stedenbouw en landschapsarchitectuur omvat multifunctionele bescherming tegen overstromingen, de uitbreiding van groenblauwe structuren, transitgeoriënteerde ontwikkeling en innovatieve stedelijke typologieën. Duurzaamheid, welzijn en inclusieve groei vormen de  kern van onze ambitie.

We hebben prioriteit gegeven aan de kwetsbaarheid van water en zorgen voor een verantwoord beheer van regen-, rivier- en zeewater. Door het sponseffect te versterken, kunnen overstromingen in het lagergelegen Shantou worden voorkomen en kan water efficiënter worden gebruikt. Daarnaast willen we de ecologische gradiënt tussen bergen en kust versterken, met speciale aandacht voor het herstel en de ontwikkeling van bijbehorende ecosystemen, waaronder mangroves. Door principes toe te passen voor het omgaan met erosie en sedimentatie in het kustgebied kan duurzaamheid verder worden bevorderd.

 

Een eco-havenstad creëren

Onze visie voor Shantou’s binnenbaai is erop gericht deze te transformeren in een aantrekkelijke bestemming die de landschappelijke kwaliteiten en het culturele erfgoed in ere houdt, de kustplaats nieuw leven inblaast en economische groei stimuleert. Door een naadloze integratie van landschap en stedelijke ontwikkeling zien we Shantou als een eco-havenstad met een florerende natuurlijke baai. Ons plan zorgt voor de onderlinge verbondenheid van bergen, baai, rivieren en stad, zodat de pracht van de natuur in elke hoek van dit fascinerende gebied kan gedijen. Met deze visie zal Shantou’s binnenbaai zichzelf opnieuw definiëren en resoneren als een symbool van duurzaam, harmonieus liggend in het betoverende landschap.

 
 
 
 

Ontdek meer projecten