All projects
 
Nature as Leverage · Shenshan Special Cooperation Zone of Shenzhen Municipality, China

Nature-based ontwerp voor een veerkrachtige kustlijn

 
 

Het plan ‘Nature as leverage’ is een nature-based ontwerpprogramma, waarin berg, zee en landontwikkeling binnen in een projectgebied van 19 vierkante kilometer naadloos in elkaar overgaan. Het is het resultaat van een samenwerking met MLA+ en IBR, waarbij de krachten werden gebundeld om een eerbetoon te brengen aan de rijke historische Chinese waterstrategie en deze te verweven met de Nederlandse aanpak, wat resulteerde in een unieke visie voor kustlandschappen. Het resulterende plan werd in 2019 uitgeroepen tot winnaar van de competitieve aanbesteding en is sindsdien aangenomen als basis voor verdere ontwikkelingsinitiatieven.

 
Locatie
Shenshan Special Cooperation Zone of Shenzhen Municipality, China
 
Status
Voltooid
 
Jaartal
2019
 
Oppervlakte
1900 ha
 
Samenwerking
MLA+, IBR
Onderscheidingen
IFLA AAPME International Outstanding Awards 2020, Greater Bay Area Urban Design Grand Awards 2020
 
 

Groenblauw hart van Shenzhen

Het project streeft naar een evenwicht tussen ecologie, ontwikkeling en economie. Door een natuurgerichte ontwikkeling doet het geen afbreuk aan de losse elementen.

Drie ontwerpstrategieën, gericht op ecologie & bescherming, kustverstedelijking en infrastructuur & ervaring, vormen samen een geïntegreerde aanpak om een veerkrachtig gebied te creëren.

 
 

Het ontwerpproces resulteerde in een reeks toekomstbestendige kustverdedigingswerken waarin technologie en landschapsontwerp zijn geïntegreerd. Hierdoor ontstaat een levendige opeenvolging van beschermde ruimten langs de prachtige 12 kilometer lange kust. Mariene en zoetwaterstrategieën creëren ruimte voor bufferzones die prioriteit geven aan bescherming en ecologie, bestaande ecosystemen herstellen en een ‘spons-ontwikkeling’ creëren die de kwaliteit en veerkracht van de natuurlijke en stedelijke ruimte verbetert: een elastisch landschap. Dit is het nieuwe groenblauwe hart van Shenzhen.

 
 
 

Expertise

Het Shenshan kustproject is onderscheiden met zowel de Outstanding Award van de 2020 IFLAA AAPME International Awards, en de 2020 Greater Bay Area Urban Design Awards (Grand Award). In de loop der jaren hebben we aan veel projecten gewerkt die interventies voor kustbescherming combineren met het optimaliseren van ontwikkelingspotentieel en natuurlijke veerkracht. Een diversiteit aan kustprojecten over de hele wereld heeft geleid tot een flexibele aanpak die zowel een visionaire als praktische vorm kan aannemen, maar altijd is afgestemd op de specifieke situatie.

 

Ontdek meer projecten