Alle updates
 
Kennis

Stedelijke biotopen voor veerkrachtige steden

 

Op 22 mei vieren we de Internationale Dag van de Biodiversiteit, uitgeroepen door de Verenigde Naties om begrip over en bewustwording van biodiversiteitskwesties te vergroten. Bij OKRA geloven we dat een gezonde stad niet kan worden bereikt zonder de inclusie van natuur. Daarom streven we er voortdurend naar om functionele stedelijke biotopen in onze projecten te onderzoeken en te integreren.

 

Het paradox van stedelijke natuur

Het concept van de ‘stedelijke biotoop’ integreert menselijke activiteit en de gebouwde omgeving als integraal onderdeel van de biotische en abiotische factoren die de natuurlijke levenscyclus beïnvloeden. Deze integrale kijk op de stedelijke context stelt ons in staat onze steden niet te zien als barrières voor de natuur, maar als potentiële habitats waar de natuur kan gedijen.

 
 

“De stedelijke context heeft een groot potentieel voor de natuur om te gedijen, omdat het meer diversiteit biedt dan het landschap dat onze steden vandaag de dag omringt, zowel met betrekking tot ruimtelijke omstandigheden als microklimaat.”

Giuliana Sibilia, associate

 
 

Er zijn veel positieve elementen die stedelijke natuur kunnen helpen ontwikkelen. De variatie aan ruimtelijke factoren levert een veelheid aan habitats op. Dit bevorderdt een dynamisch en divers ecosysteem, met warmere omgevingen, overvloedige voedselbronnen en een mix van rustige en drukke locaties die de stedelijke biotoop verder verrijken.

 
 

Milieustrategieën integreren in het hart van Brussel

 
 

Om de hoge ambities die voor LOOM zijn gesteld op het gebied van energie-efficiëntie, ecologie en koolstofneutraliteit waar te maken, hebben we een groene en blauwe strategie geïmplementeerd die het blok zal omvormen tot een veerkrachtige, klimaatadaptieve machine.

Verschillende habitats zijn gedefinieerd, die overeenkomen met meerdere typologieën van groen, zoals intensieve groendaken, verticale beplanting en een bosachtige omgeving op volle grond. De diversiteit aan groene sferen op meerdere niveaus zal de lokale biodiversiteit sterk ondersteunen, terwijl het de gebruikers van het gebouw een aangename werk- en leefomgeving biedt.

De binnentuin is ontworpen als een rijk groen hart, geïnspireerd door de sfeer van het Zoniënwoud en voorzien van een aantrekkelijke waterpartij, die actief deel uitmaakt van het circulaire watersysteem.

 

Het balanceren van menselijke activiteit en ecologie

De erkenning van zowel planten en dieren als mensen als integrale onderdelen van de stedelijke biotoop is een prioriteit. Dit houdt in dat we altijd zoeken naar de juiste balans tussen het beoogde gebruik van de ruimte en de ecologische potentie voor alle belanghebbenden. Bij het ontwerpen voor menselijke activiteiten worden de behoeften van dieren overwogen door leefgebieden en veilige routes te integreren en de connectiviteit van habitats te waarborgen.

 
 

Mensen, dieren en planten die harmonieus samenleven

Onze benadering van het vormgeven van openbare ruimte houdt rekening met zowel de ruimtelijke behoeften van de nieuwe bewoners als de vereisten van de lokale fauna, waarbij veilige doorgangen en schuilopties voor de dieren in het gebied worden verzekerd.

Het streven is dat in Merwede mensen, dieren en planten harmonieus kunnen samenleven, waarbij een relatie gebaseerd op wederzijds respect wordt bevorderd.

Discover Merwede
 
 
 

Gezonde bodem als basis

Ons ontwerpdenken integreert ook de ondergrondse wereld en erkent het vitale belang van bodemkwaliteit, inclusief de kostbare rol van microben, bacteriën en schimmels.

 
 

Een sleutelrol in bodemstructuur en -vruchtbaarheid wordt gespeeld door bodemorganismen. We zijn gefascineerd door de natuurlijke mechanismen die plaatsvinden onder de levende organismen ondergronds. Bepaalde schimmels kunnen bijvoorbeeld communicatie tussen planten via hun wortels vergemakkelijken, voedingsstoffen overdragen en waarschuwingssignalen verzenden.

“Geïnspireerd door deze natuurlijke processen bewegen we van het ontwerpen van vaste beplantingsplannen naar het initiëren van beplantingspopulaties, waar organismen harmonieus samenleven en elkaar ondersteunen. Dit houdt in dat we de voorwaarden creëren voor natuurlijke processen om plaats te vinden.”

Giuliana Sibilia

In lijn met deze gedachtengang verkiezen we natuurinclusief beheer boven traditionele onderhoudsmethoden, met als doel ruimtes te creëren die niet alleen duurzaam zijn, maar zichzelf ook kunnen ontwikkelen aan van hand van natuurlijke dynamiek en successie.

 

Een bijdrage voor iedereen

Het bevorderen van stedelijke biodiversiteit is een kernprincipe dat onze praktijk leidt. Binnen het interne OKRA Academy-programma beschouwen we de stedelijke context als een kans, niet als een beperking. Dit drijft ons om de nieuwste onderzoeksresultaten en actuele inzichten over stedelijke biotopen te verzamelen en te integreren, zodat ons team wordt uitgerust met de tools die nodig zijn om betekenisvol bij te dragen aan het behoud en de verbetering ervan.

Door een cultuur van diep respect en verantwoordelijkheid voor ons natuurlijke milieu te bevorderen, streven we ernaar onze plicht te vervullen om de biodiversiteit te beschermen voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties.

Creator of meaningful places
 

Healthy cities as natural habitats

Steden huisvesten inmiddels een groeiende meerderheid van de wereldbewoners, wat zorgt voor nieuwe uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Wij ontwikkelen creatieve oplossingen om ze te transformeren tot groene, gastvrije, duurzame en gezonde leefomgevingen.
Lees meer
 
 
 

Ontdek natuurinclusief projecten