All projects
 
Masterplan Begbroke Innovation District · Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk

Een plek maken waar het mogelijk is gemeenschappelijk de wereld te veranderen

 
 

In opdracht van Oxford University Development ontwierpen we, in samenwerking met een team onder leiding van Hawkins\Brown, het masterplan voor een nieuw te realiseren woon-werkgebied ten noorden van Oxford in Engeland. Het plan voor Begbroke Innovation District combineert stedelijke dichtheden en functies met de kwaliteiten van landelijk wonen, ingebed in een sterke landschappelijke en ecologische structuur die tot diep in de wijken doordringt. De landschappelijke kwaliteiten bieden als verbindend element ruimte aan een hecht gemeenschapsleven met programma voor alle leeftijden, voedselproductie, buitenleven, gezondheid en welbevinden. De komende jaren ontstaat zo een unieke klimaatrobuuste gemeenschap, die zorgvuldig aangehaakt is op de naburige dorpen en die natuur, werk, recreatie en ontmoeting ook voor de omgeving tot aan de voordeur brengt.

 
Locatie
Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk
 
Status
Lopend
 
Jaartal
2022 - heden
 
Oppervlakte
190 ha
 
Opdrachtgever
Oxford University Development
 
Samenwerking
Hawkins\Brown, RCKa, Buro Happold, MurrayTwohig, Ooze architects, KMC
 
Credits
Plomp
 
 

Natuur, cultuur en landschap als basis

Alle aspecten van de locatie en de omgeving zijn zorgvuldig in kaart gebracht en in relatie tot elkaar onderzocht – van geologische, topografische, ecologische, historische en landschappelijke kenmerken tot sociale structuren, gebruik, functies en behoeftes uit de omgeving. Op basis hiervan zijn drie samenhangende, verfijnde structuren ontworpen die de basis vormen van het plan: een groene, ecologische setting; een natuurlijke, klimaatadaptieve waterhuishouding; en inclusieve, vanzelfsprekende sociale verbinding.

 
 
 
Creator of meaningful places

Fijnmazige groene structuur: veelzijdige verbindingen

De veelzijdige groenstructuur die het plangebied dooradert wordt niet alleen ecologisch ingezet, maar fungeert ook als multifunctionele ruimtelijke verbinder op alle schaalniveaus. Een brede, gevarieerde natuurrijke omzoming maakt groene verbindingen voor dier, plant en mens; een groot parkhart fungeert als ontmoetingsplek voor de gemeenschap en de omgeving; vier ecologische groene slagaders delen het dorp ruimtelijk in en zorgen voor natuurlijke waterhuishouding; rondom knooppunten en landmarks zorgen groene inbeddingen voor aantrekkelijke ontmoetingsruimte; en de groene profielen van avenues, lanen en leefstraten versterken sferen en identiteiten en bieden programma dat uitnodigt tot jaarrond buitenleven. Zo biedt een fijnmazige groene basis tot in detail ruimte voor ecologie, ontmoeting en samenleven.

 
 

Natuurlijk watersysteem met positieve impact

De fijnmazige groenstructuur ondersteunt een natuurlijk watersysteem, dat op zijn beurt gebaseerd is op de landschappelijke ondergrond. De groene aders die door het plangebied lopen volgend zo veel mogelijk de bestaande topografie en daarmee het natuurlijke verloop van regenwater. Op deze aders is een fijnmazig systeem van wateropvang, -retentie, infiltratie, reiniging en hergebruik aangehaakt, geïntegreerd met wegen, parken en speelplekken. Daarmee ontstaat een integraal, klimaatadaptief watersysteem dat kan meebewegen met extreme weersomstandigheden. Er stroomt ook bij hevige regenval niet meer water af naar de omliggende beken dan in de huidige, onbebouwde situatie – middels een natuurlijk watersysteem dat integraal en zichtbaar onderdeel is van de groene structuur van het dorp.

 
 
openbare ruimte
50%
biodiversiteit verhoging
20%
nieuwe parken
75 ha
duurzame drainagesystemen
8 km

Openbare ruimte voor interactie, initiatief en buitenleven

De sociale structuur is nauw verweven met de groene structuur en krijgt vorm op alle schaalniveaus, van gebouw tot regio. Door een fijnmazig, divers netwerk van voorzieningen, landmarks, activiteiten en publiek programma, laagdrempelig toegankelijk en ingebed in aantrekkelijk groen, voelt de openbare ruimte zelf als verblijfsplek en bestemming.

 
 

Dit wordt nog versterkt doordat juist relatief gesloten gebouwen, zoals de R&D gebouwen van de universiteit, zijn ontsloten aan gemeenschappelijke groenstructuren met programma dat voor iedereen wat te bieden heeft. Diverse centra bieden op regionaal niveau ontmoeting en verbinding: The Farmstead Plaza is het levendige hart van het dorp met (culturele) voorzieningen voor bewoners, universiteit en omgeving; het Central Park biedt plek voor ontmoeting en organisatie van regionale activiteiten, initiatieven en bijeenkomsten in een natuurlijke groene setting.

 
 

In het gehele dorp is de auto te gast, maar in de leefstraten maakt de auto volledig plaats voor sport, spel en ontmoeting voor jong en oud. Auto’s worden nabij de levende woonstraten geconcentreerd ondergebracht in centrale parkeervoorzieningen, die gecombineerd worden met aantrekkelijke buurtplaza’s. Naast de grote diversiteit aan publiek programma biedt de openbare ruimte overal plek voor toe-eigening, intitiatief en samenwerking: het sociale leven wordt niet georkestreerd, maar krijgt alle ruimte om zich veelzijdig en natuurlijk te ontwikkelen.