Nefeli Kalantzi

Associate | Architect en Stedenbouwkundig Ontwerper

Nefeli Kalantzi is een associate bij OKRA. Ze geeft leiding aan diverse lokale en internationale projecten. Ze zet landschapsarchitectuur en stedenbouw in de voorhoede van het ontwerpproces als katalysator voor placemaking, duurzaamheid en sociale cohesie. Ze heeft veel ervaring in het leiden en organiseren van complexe internationale masterplannen met een focus op de principes van healthy living, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en stedelijke levendigheid.

Nefeli studeerde architectuur en stedenbouw aan Columbia University in New York en de Nationale Technische Universiteit van Athene. Eerder werkte ze bij SCAPE Landscape Architecture in New York, waar ze werkte aan landschappelijke en stedenbouwkundige ontwerpprojecten en onderzoeken. Ze heeft deelgenomen aan het onderzoeksproject ‘Urban Waterfront Adaptive Strategies’, een stadsbreed klimaatbestendigheidsproject in opdracht van de New York City Department of City Planning.