Bellamypark

Vlissingen

Haven van Vlissingen

Ooit was op de locatie van het Bellamypark in Vlissingen een binnenhaven met kades, waarlangs prachtige gevels de ruimte omsloten. Na het dempen van de haven raakte de maat en schaal van de ruimte uit balans. En zoals in vele steden werd de ruimte gedomineerd door auto’s en parkeerplaatsen. Het groen was verwaarloosd en ontmoedigde enige vorm van gebruik.

Stadsplein met een eigen verhaal

OKRA bracht de balans terug met een plein dat allerlei vormen van stedelijk gebruik faciliteert en tegelijkertijd een eigen ruimtelijk en historisch verhaal vertelt. In de langgerekte ruimte is een overgang gemaakt tussen een ruim plein, geënt op gebruik door de horeca, naar een meer intieme ruimte waar bloeiende beplantingsvakken de ruimte indelen en veel verblijfskwaliteit bieden.

Een druk plein, een rustig plein

Door het verplaatsbare meubilair en beplantingsvakken is de ruimte flexibel in te delen. Hierdoor is het verblijf op doordeweekse dagen aangenaam, terwijl er ook veel ruimte beschikbaar kan worden gemaakt voor evenementen. De randen van het plein hebben een nieuw profiel gekregen met aandacht voor de verschillende functies achter de omringende gevels. Er is nu – waar nodig – voldoende ruimte voor terrassen, bevoorrading en flanerend publiek.