Bellamypark

Vlissingen

Haven van Vlissingen

Ooit was op de plek van het huidige Bellamypark een binnenhaven met kades waarlangs prachtige gevels de ruimte omsloten. Na het dempen van de haven raakte de maat en schaal van de ruimte uit balans. En zoals in vele steden gebeurt, werd de nieuw verkregen ruimte vooral gedomineerd door auto’s en parkeren. Het aanwezige groen was verwaarloosd en ontmoedigde enige vorm van gebruik.

Stadsplein met een eigen verhaal

OKRA bracht weer balans tusseneen plein dat allerlei vormen van stedelijk gebruik faciliteert en tegelijkertijd een eigen ruimtelijk en historisch verhaal vertelt. In de langgerekte ruimte wordt een overgang gemaakt tussen een ruim plein, geënt op gebruik door de horeca, naar een intiemere parkruimte waar bloeiende beplantingen de ruimte indelen.

Een druk plein, een rustig plein

Door het verplaatsbare meubilair en beplantingsvakken is de ruimte flexibel in te delen. Hierdoor is het verblijf op door-de-weekse dagen aangenaam terwijl er ook veel ruimte beschikbaar kan worden gemaakt voor evenementen.De randen van het plein hebben een nieuw profiel gekregen met aandacht voor de verschillen in functies achter de omringende gevels. Er is nu – waar nodig – voldoende ruimte voor terrassen, bevoorrading en flanerend publiek.De horeca-ondernemers geven zelf aan dat door de herinrichting van het plein, waarop de terrassen naar behoefte kunnen worden uitgebreid, hun bedrijfsvoering is verbeterd.