Ahmed Esmail

Landschapsontwerper

Ahmed Esmail behaalde een bachelor in landschapsarchitectuur aan Wageningen University & Research en volgt momenteel de masteropleiding. Hij is goed bekend met verschillende schaalniveaus en benadert opgaven vanuit een analytisch en systematisch perspectief. Ahmed heeft goede grafische vaardigheden en gaat uitdagingen niet uit de weg. Hij heeft onderzoek gedaan naar het beheer van de openbare ruimte, wat resulteerde in een publicatie. Met zijn team van studenten bereikte hij de top 3 van de LE:NOTRE Student Competition.

Landschapsarchitectuur is voor Ahmed het ontwerpen van omgevingen voor mens en dier en een manier van sociale expressie en transformatie. Zijn interesses liggen vooral in de stedelijke context, waar hij door middel van ontwerpen de synergie tussen mens en natuur probeert te versterken.