Ahmed Esmail

stagiair

Ahmed is een stagiair bij OKRA. Hij behaalde een bachelordiploma landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit en volgt daar momenteel ook het masterprogramma. Hij is bekend met verschillende schaalniveaus en hij benadert de opgaves vanuit analytische en systematische perspectieven. Ahmed heeft goede grafische vaardigheden en deinst niet terug voor uitdagingen. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar het beheer van de openbare ruimte met een publicatie als resultaat en bereikte zijn team van studenten de top 3 van de architectuurprijsvraag LE:NOTRE Student Competition. Landschapsarchitectuur is voor hem niet alleen het ontwerpen van omgevingen voor mens en dier maar ook een manier van sociale expressie en hervorming. Zijn interesses liggen voornamelijk in de stedelijke context waar hij tracht de synergie tussen mens en natuur te versterken middels een ontwerp.