Houtmarkt

Kortrijk België

3×3

De Houtmarkt omvat drie deelprojecten: de sloop/nieuwbouw van het woonzorgcentrum St. Vincentius, de aanleg van een ondergrondse parking van 160 plaatsen en de heraanleg van de Houtmarkt en Lange Brugstraat; met drie verschillende opdrachtgevers: Stad Kortrijk, Parko agb en St. Vincentius. De uitgeschreven prijsvraag is gewonnen door het samenwerkingsverband van OKRA Landschapsarchitecten, Zwarts & Jansma Architecten en SBE Raadgevende Ingenieurs. Het ontwerp stelt de historische betekenis van deze plek centraal.

 

Attractief stadsplein

Fascinerend is dat de Houtmarkt zelf een onderdeel is van de rand van de 17e -eeuwse binnenstad, terwijl verschillende elementen in de omgeving nadrukkelijk het signatuur hebben van de 19e -eeuwse gordel. In het ontwerp is deze historische gelaagdheid als concept gekozen voor een hoogwaardig, attractief en leefbaar stadsplein van de 21e eeuw. Het ontwerp focust op een sterke interactie tussen monumentale gebouwen aan het plein en de centrale open ruimte.

 

Ruimte voor ontdekking en verblijf

Het resultaat is een aantrekkelijke ontmoetingsruimte in het binnenstedelijke weefsel. Door de groene uitstraling van de Houtmarkt is een schakel toegevoegd aan de groene gordel met Het Plein en het Begijnhofpark. De plek is zowel voortuin voor de direct omwonenden; als een gastvrij toegangsplein tot de historische binnenstad.