Houtmarkt

Kortrijk België

3×3

De Houtmarkt in Kortrijk omvat drie deelprojecten: de sloop/nieuwbouw van het woonzorgcentrum St. Vincentius, de aanleg van een ondergrondse parkeergarage met 160 plaatsen en de heraanleg van de Houtmarkt en de Lange Brugstraat. Met drie verschillende opdrachtgevers: Stad Kortrijk, Parko agb en St. Vincentius. De prijsvraag is gewonnen door een samenwerkingsverband van OKRA landschapsarchitecten, ZJA en SBE Raadgevende Ingenieurs. Het ontwerp stelt de historische betekenis van de Houtmarkt centraal.

 

Attractief stadsplein

Fascinerend is dat de Houtmarkt zelf een onderdeel is van de rand van de 17e-eeuwse binnenstad, terwijl verschillende elementen in de omgeving nadrukkelijk het signatuur hebben van de 19e-eeuwse gordel. In het ontwerp is deze historische gelaagdheid als concept gekozen voor een hoogwaardig, attractief en leefbaar stadsplein van de 21e-eeuw. Het ontwerp focust op een sterke interactie tussen monumentale gebouwen aan het plein en de centrale open ruimte.

 

Ruimte voor ontdekking en verblijf

Het resultaat is een aantrekkelijke ontmoetingsruimte in het binnenstedelijke weefsel. Door de groene uitstraling van de Houtmarkt is een schakel toegevoegd aan de groene gordel met Het Plein en het Begijnhofpark. De plek is zowel voortuin voor de direct omwonenden als een gastvrij toegangsplein tot de historische binnenstad.