Catharijnesingel

Utrecht

De Catharijnesingel is weer rond!
De singel is weer rond! Sinds september 2020 is de binnenstad van Utrecht weer helemaal omsingeld door water en groen. Het herstel van de singelstructuur rond de oude binnenstad is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Stationsgebied. Hiervoor is de oorspronkelijke, historische waterstructuur hersteld door de gracht opnieuw te graven waar deze in het verleden is gedempt. In 2015 zijn de eerste delen hersteld. Sluitstuk van het herstel van de singel is het gedeelte vanaf de Mariaplaats tot aan de Bartholomeïbrug: de Catharijnesingel-Zuid. Belangrijke kenmerken van het ontwerp zijn: ‘In de geest van Zocher’ en ‘Passend bij het hedendaags en toekomstig gebruik’.

Zacht en glooiend stadspark
Het projectgebied heeft een groen en glooiend karakter, waarbij ecologie, (water)recreatie en verkeer op een zorgvuldige manier zijn ingepast. Door de natuurvriendelijke vooroevers is er meer ruimte voor flora en fauna en is er veel groen teruggebracht in de stad. In de stijl van Jan David Zocher jr. is de waterlijn een gecultiveerde lijn, waarin de spiegeling van het park in het water tot uiting komt. Hier zijn dezelfde ontwerpcomponenten als elders langs de singel toegepast. Denk aan groepen rhododendrons, kort gemaaide grasweides, ruig gemaaide grasweides met verwilderde bloembollen, heestergroepen en de verspreid staande groepen bomen.

Rondje om de binnenstad
Aan de oostzijde zijn de ligplaatsen voor pleziervaart komen te vervallen ten gunste van de parkbeleving. De steiger is geschikt gemaakt voor het aanmeren van kano’s (lagere in- en uitstap) en het aanmeren van trouw-en rouwboten en is toegankelijk voor mindervaliden. Ook is er een royale zitplek aan de steiger toegevoegd. Door de terugkeer van het water is de hele singel weer een plek waar je graag wilt zijn. Je kunt een rondje varen om de binnenstad, suppen en waterfietsen en onder Hoog Catharijne kun je de resten van kasteel Vredenburg bekijken.