Catharijnesingel

Utrecht

De singel is weer rond!
De Catharijnesingel is weer rond! De binnenstad van Utrecht wordt sinds september 2020 weer omsingeld door water en groen. Het herstel van de singelstructuur rond de oude stad van Utrecht is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Stationsgebied. Hiervoor is de oorspronkelijke, historische waterstructuur hersteld door de singelgracht opnieuw te graven waar deze in het verleden is gedempt. In 2015 zijn de eerste delen hersteld. Sluitstuk van het herstel van de singelstructuur is het gedeelte vanaf de Mariaplaats tot aan de Bartholomeibrug: Catharijnesingel Zuid. Belangrijke kenmerken van het ontwerp zijn: ‘In de geest van Zocher’ en ‘Passend bij het hedendaags en toekomstig gebruik’.

Zacht en glooiend stadspark
Het projectgebied heeft een groen en glooiend karakter waarbij ecologie, (water)recreatie en verkeer op een zorgvuldige manier zijn ingepast. Door de natuurvriendelijke vooroevers is er meer ruimte voor flora en fauna en is er veel groen teruggebracht in de stad. In de stijl van Zocher is de waterlijn een gecultiveerde lijn, waarin de spiegeling van het park in het water tot uiting komt. Dezelfde ontwerpcomponenten als elders langs de singel worden hier toegepast. Denk hierbij aan groepen rhodondendrons, kort gemaaide grasweides, ruig gemaaide grasweides met verwilderde bloembollen, heestergroepen en de verspreid staande groepen bomen.

Rondje om de binnenstad
Aan de oostzijde komen de ligplaatsen voor pleziervaart te vervallen ten gunste van de parkbeleving. De steiger wordt geschikt gemaakt voor het aanmeren van kano’s (lagere in- en uitstap) en het aanmeren van trouw-en rouwboten en wordt daarnaast  toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Ook wordt er een royale zitplek aan de steiger toegevoegd. Door de terugkeer van het water is de hele singel weer een plek waar je graag wilt zijn. Je kunt een rondje varen om de binnenstad en de oude resten van kasteel Vredenburg bekijken onder Hoog Catharijne. Zaterdag 12 september 2020 is het laatste deel van de Catharijnesingel officieel geopend voor publiek en kan er weer een rondje om de stad worden gevaren.