Arjan Leenstra

technisch ontwerper

Sinds 2009 vervult Arjan (1981) bij OKRA de functie van technisch ontwerper. Hij is verantwoordelijk is voor het vertalen van complexe ontwerpen naar technisch realiseerbare projecten. Middels technische tekeningen, detaillering, kostenramingen en materialisatie is hij een belangrijke schakel in het maakbaar maken van een ontwerp. Zijn verantwoordelijke houding richting projectinhoud zorgt voor een consistent hoog niveau van eindproducten, waarbij hij probleemoplossend te werk gaat richting de uitvoering.

Arjan Leenstra studeerde Tuin- en Landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Hij studeerde af in 2004, gespecialiseerd in de richting Techniek.