Wim Voogt benoemd tot stedenbouwkundig supervisor Stationsgebied Hilversum

Wim Voogt, directeur en partner van OKRA landschapsarchitecten, is benoemd tot stedenbouwkundig supervisor van de Gebiedsagenda 1221 en het Stationsgebied van Hilversum. OKRA is al vanaf 2016 betrokken bij de herontwikkeling van het stationsgebied van Hilversum.

Voor Wim Voogt (1977) is het een eer om nu ook als supervisor van zowel het Stationsgebied als de Gebiedsagenda 1221 de samenhang tussen de vele locatie- en gebiedsontwikkelingen te bewaken en te sturen op verbindingen, cohesie en relaties.

De Gebiedsagenda 1221 is een agenda voor samenwerken aan de kwaliteit van de leefomgeving in de Geuzenbuurt, Electrobuurt en de Kleine Driftbuurt in Hilversum. In de Gebiedsagenda zijn door de gemeente Hilversum samen met bewoners en ontwikkelaars een zestal ambities benoemd rondom ‘identiteit’, ‘wonen en werken’, ‘leefbaarheid, ontmoeten en spelen’, ‘groen en duurzaamheid’, ‘verkeer, verbinding en parkeren’ en ‘samenwerken’. Deze thema’s worden komende jaren op de diverse herontwikkelingslocaties en binnen enkele sleutelprojecten uitgewerkt.

Het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied Hilversum is opgesteld door OKRA landschapsarchitecten, De Zwarte Hond en de gemeente Hilversum.

Over Wim Voogt
Wim Voogt is gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en vernieuwende woonmilieus. Hij is directeur van OKRA landschapsarchitecten en geeft leiding aan het ontwerpteam en heeft een coördinerende en inspirerende rol bij tal van projecten. Voogt is op persoonlijke titel betrokken bij de transformatie van het Stationsgebied Utrecht, de gebiedsontwikkeling Duivenvoordecorridor in Leidschendam-Voorschoten en bij de ontwikkeling van de kustplaats IJmuiden aan Zee. Daarnaast is hij lid van de examencommissie van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.