OKRA werkt aan klimaatbestendige en gezonde wijken van morgen in Antwerpen

OKRA en Nelen & Schuurmans zijn geselecteerd om de komende jaren innovatieve klimaatbestendige wijkinrichtingsplannen water en groen voor de stad Antwerpen uit te werken. Bedoeling is Antwerpse wijken voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme regen, hitte en droogte.

Groen- en waterbewustzijn

De wijkinrichtingsplannen water en groen bevatten concrete handvaten voor de (her)aanleg van de publieke ruimte en geven aan waar en hoe water en groen op wijkniveau een strategische en kwalitatieve plaats in het straatbeeld kunnen krijgen. Er worden meerdere oplossingen en scenario’s aangereikt om op korte en lange termijn te werken naar klimaatbestendige en gezonde ‘wijken van morgen’. Zo wordt er gewerkt aan een strategie om groen en water terug te brengen in het straatbeeld en het creëren van aangename plekken die een buffer vormen bij extreme regenval en koelte bieden tijdens hete zomerdagen. Ook het vergroten van het groen- en waterbewustzijn in de stad is een belangrijk aandachtspunt in de wijkinrichtingsplannen water en groen.

Interdisciplinair team

Voor de ontwikkeling van de wijkinrichtingsplannen water en groen werkt OKRA samen met Nelen & Schuurmans, een vermaard adviesbureau gespecialiseerd in watermanagement en klimaatadaptatie. Het team wordt ondersteund door Belgische partners Createlli (communicatie), Atelier Ruimtelijk Advies (ingenieurs), Driekwart Groen (ecologie) en AGT (hydrologie). Op deze wijze werkt OKRA in een interdisciplinair team aan een veerkrachtige en klimaatbestendige groen-blauwe wijkinrichting in Antwerpen en geeft het Utrechtse bureau vorm aan de ambitie om de relatie tussen kennis, ontwerp en toepassing te versterken.

‘Het is een unieke kans om op zo’n belangrijke plek te mogen werken aan een opgave waar zo veel facetten van ons vak samenkomen,’ zegt projectleider Steffen Nijhuis van OKRA. ‘We kunnen met deze opdracht echt een verschil maken voor de stad Antwerpen en haar bewoners.’

OKRA werkt al jaren op verschillende locaties in België aan stedenbouwkundige en landschappelijke opgaves, waaronder in Brussel, Kortrijk, Leuven en Mechelen.