OKRA en SVP maken vooruitstrevend plan voor energiepositief buurtschap Crailo

Crailo, gelegen tussen Hilversum, Bussum en Laren, wordt een nieuw energiepositief buurtschap met woningen, werkruimte en nieuwe natuur. Een consortium bestaande uit OKRA landschapsarchitecten, SVP architectuur en stedenbouw, Arcadis en BV Gebiedscommunicatie (‘Team C’) ontwikkelt een stedenbouwkundig- en landschapsplan waarover de drie gemeenten begin 2020 een besluit nemen.

In het nieuwe buurtschap Crailo komen ongeveer vijfhonderd woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen. De helft van het gebied van veertig hectare wordt bestaande en nieuwe natuur. Er is vijf hectare terrein voor bedrijven. Met het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ‘ecowal’, maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar van de drie betrokken gemeenten.

Op basis van het ambitiedocument en de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkelde het consortium het ‘Rad van Crailo’. Dit concept waarborgt dat in elke fase van het ontwerpproces duurzaamheid een hoofdrol blijft spelen. Met intensieve gesprekken met een ateliergroep, duurzaamheidssessies met deskundigen en stakeholders en met input van de bezoekers van de Open Crailodagen werkte Team C een jaar aan de ontwikkeling van het plan waarin de nadruk lag op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Tijdens de laatste Open Crailodag op zaterdag 1 februari 2020 kan iedereen de plannen bekijken en met de ontwerpers in gesprek gaan. De drie gemeenteraden bespreken het plan in januari en februari voorafgaand aan de besluitvorming in maart 2020. Volg het project op www.crailo.nl.

Naast het masterplan voor buurtschap Crailo werkt OKRA aan de kustvisie voor de Gooise Meren en Huizen en het masterplan voor de transformatie van het stationsgebied van Hilversum. Stuk voor stuk projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de Gooi en Vechtstreek.