VO Croeselaan in college vastgesteld

College van B&W van gemeente Utrecht heeft het door OKRA opgestelde VO Croeselaan vastgesteld. Dit ontwerp geeft een beeld van de nieuwe situatie van het noordelijk deel van de Croeselaan, grofweg vanaf het Jaarbeursplein tot aan de Jan van Foreeststraat. Belangrijkste principe-keuzes in dit VO zijn de ontvlechting van fiets- en autoverkeer, brede voetgangersstoepen en het versterken van de groenstructuur. 

Gemeente Utrecht investeert fors in de kwaliteitsverbetering van Jaarbeursplein en omgeving. Hierbij is een goede functionele organisatie van fietsers en voetgangers van begin af aan een belangrijk thema. Het fietsverkeer in de Croeselaan is volledig losgekoppeld van het autoverkeer in de Croeselaan. Naast dit systeem van ontvlochten fiets- en autoverkeer zijn aan weerszijden van de laan brede voetgangersstoepen voorzien. De basis voor de groenstructuur is een robuust grid van vijf rijen lindebomen. 

In de middelste drie rijen wordt winterlinde (Tilia cordata ‘Rancho’) aangeplant met een onderbegroeiing van kort gemaaid gras met in het voorjaar witbloeiende Crocus. Het gras in de middenberm heeft een lichte zeeg; niet als een letterlijke wadi, wel als verwijzing naar de vroegere grachtenstructuur op deze plek. In de buitenste twee rijen wordt zilverlinde (Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’) aangeplant met een willekeurig gemengde heesterbeplanting van zilverkleurige kruipwilg en door het seizoen heen roze bloeiende sneeuwbal, sering en hortensia.