Team OKRA-SVP-CROSS maakt stedenbouwkundige visie voor stationsgebied Woerden


In opdracht van de gemeente Woerden maakt OKRA landschapsarchitecten in samenwerking met SVP en CROSS Architecture een stedenbouwkundige visie voor de stationsomgeving in Woerden.

Woerden is een prachtige historische vestingstad in het midden van Nederland; het is de poort naar het Groene Hart. Er spelen in de omgeving van het station veel veranderingen, zoals geplande woningbouw in Middelland en Snellerpoort. Het is belangrijk dat deze goed op elkaar aansluiten en dat de bereikbaarheid van het station en de verbinding met de binnenstad gewaarborgd blijft. Tegelijk zijn er diverse verbeteringen mogelijk in de stationsomgeving zelf. Om alle onderdelen in samenhang te bezien, komt er een stedenbouwkundige visie op het gebied voor de komende tientallen jaren. Het team heeft veel ervaring met vergelijkbare stedenbouwkundige opgaven en stationsgebieden, zoals in Den Bosch, Eindhoven, Hilversum, Rotterdam, Rouen en Utrecht.