Rondje Utrechtse singel vanaf 12 september 2020

Het herstel van de singelstructuur rond de oude binnenstad van Utrecht is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Stationsgebied. De oorspronkelijke historische waterstructuur wordt hersteld door de singelgracht opnieuw te graven waar deze in het verleden is gedempt. In 2015 zijn de eerste delen hersteld. Sluitstuk van het herstel van de singel is het gedeelte vanaf de Mariaplaats tot aan de Bartholomeusbrug, de Catharijnesingel Zuid.

OKRA heeft in opdracht van gemeente Utrecht en betrokken partijen een voorlopig ontwerp gemaakt dat in november 2017 is vastgesteld. Het ontwerp bestaat uit het terugbrengen van de singelgracht en de aanleg van een nieuw park aan de oostzijde van Catharijnesingel. Dit park zal een verlenging zijn van het Zocherpark. In de stijl van Zocher is de waterlijn een gecultiveerde lijn, waarin de spiegeling van het park in het water tot uiting komt.

Het projectgebied kenmerkt zich door zijn groene, glooiende karakter waarbij flora en fauna, ecologie, (water)recreatie en verkeer op een zorgvuldige manier zijn ingepast. In 2018 is begonnen met de sloop van de betonnen verkeersbak. Vanaf 12 september 2020 is het weer mogelijk over de singel een rondje te varen om de historische binnenstad van Utrecht.