The City at Eye Level

Sinds kort is de tweede, fors uitgebreide versie van The City at Eye Level uit. OKRA participeert met het artikel “the Ebb and Flow of Public Space”.

De kwaliteit van de publieke ruimte is de basis van krachtige, duurzame steden. The City at Eye Level is een internationaal programma gericht op het verbeteren van de stad op ooghoogte en een openbare ruimte waarin menselijke maat, interactie en beleving centraal staan. Het boek bevat best practices van alle continenten en kijkt breder naar placemaking en de hele beleving van de openbare ruimte.

The City at Eye Level is een boek, een open source netwerk en een programma om steden, straten en plekken over de hele wereld te verbeteren. Deze tweede editie van het boek is geschreven door meer dan 80 co-auteurs en geredigeerd door Stipo. Het boek is te koop als hardcopy of gratis te downloaden via www.thecityateyelevel.com.