Team OKRA- SVP-CROSS wint selectie integrale gebiedsvisie voor stationsgebied Bunnik

De ontwikkeling van het stationsgebied in Bunnik, een belangrijke regionale knoop op een steenworp afstand van het Utrecht Science Park, is een enorme kans voor de gemeente Bunnik.

Met de ontwikkeling van dit gebied krijgt Bunnik een economische impuls, er ontstaat meer draagvlak voor voorzieningen én er kunnen substantieel woningen toegevoegd worden in een dorp en regio waar de druk op de woning­markt enorm hoog is.

Het feit dat de ontwikkelruimte zich rondom een OV-knoop bevindt, maakt het ook logisch om juist hier voor ontwikkeling, groei en verdichting te kiezen. Zo kan er ook op een toekomstbestendige en duurzame manier worden ontwikkeld. In nauwe samenwerking met de grootste stakeholders in het gebied gaat het team OKRA- SVP-CROSS de komende tijd een integrale gebiedsvisie maken. Het is niet de eerste keer dat deze drie partijen de handen ineenslaan. Eerdere succesvolle samenwerkingen van het team zijn het Buurtschap Crailo en Stationsgebied Woerden.

Een integrale visie met toekomstperspectief
De opgave in Bunnik is complex. Niet alleen omdat het een OV-knoop betreft en er veel verschillende partijen betrokken zijn, maar ook vanwege de noodzaak om zowel een korte als een lange termijnvisie te ontwikkelen. Dat De opgave in Bunnik is complex. Niet alleen omdat het een OV-knoop betreft en er veel verschillende partijen betrokken zijn, maar ook vanwege de noodzaak om zowel een korte als een lange termijnvisie te ontwikkelen. Dat vraagt om een flexibel eindproduct: een integrale gebiedsvisie, die heldere en duidelijke kaders biedt voor ontwikkelingen die morgen opgestart kunnen worden. Thema’s als de inzet van een mobiliteitshub, het zoeken naar een identiteit die passend is voor Bunnik, het maximaal gebruik maken van de kwaliteiten van het aanwezige rivierenlandschap en de rijke cultuurhistorie met de aanwezigheid van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zullen een belangrijk rol spelen in de gebiedsvisie. Waarbij uiteraard aandacht zal zijn voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en bewonersparticipatie.