Stedenbouwkundig plan Merwedekanaalzone gepresenteerd

De gemeente Utrecht heeft vandaag het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor de Merwedekanaalzone, de grootste nieuwbouwlocatie van Utrecht waar de komende jaren circa 10.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Belangstellenden mogen vanaf eind januari op het plan reageren. Later dit jaar stelt de gemeenteraad het plan vast. Dan kunnen de bouwplannen verder uitgewerkt worden. Hiertoe werkt OKRA nauw samen met de gemeente, stedenbouwkundigen, eigenaren, ontwikkelaars en gebruikers van het gebied.

De Merwedekanaalzone moet een groen gebied worden, autovrij en beweegvriendelijk ingericht voor fietsers en voetgangers. Om energieneutraal en toekomstbestendig te zijn wordt de nieuwe wijk klimaatadaptief, gebaseerd op de principes van circulariteit en resilience. OKRA heeft een ge├»ntegreerde strategie ontwikkeld voor waterbeheer gekoppeld aan het regionale schaalsysteem, bedoeld om waterretentie te maximaliseren en hergebruik van regenwater te faciliteren. Er is een nieuwe biotoop voor het gebied ontworpen om de biodiversiteit te verrijken en milieuveranderingen als gevolg van de stedelijke uitbreiding te compenseren. Utrecht hoopt dat de eerste paal over twee jaar de grond in kan.

OKRA werkt op verschillende locaties in Utrecht aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit. In januari wordt gestart met het laatste deel van het Park Oosterspoorbaan. En in september is de singelgracht weer rond; OKRA maakte het ontwerp voor het aansluitende nieuwe park in de stijl van Zocher.