Stedenbouwkundig plan voor stadswijk Merwede gereed

Het stedenbouwkundig plan voor de modernste nieuwe woonwijk van Utrecht aan het Merwedekanaal is gereed en is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De nieuwe woonwijk Merwede wordt ontworpen door een team met OKRA landschapsarchitecten en BURA urbanism. De woonwijk verrijst op een voormalig bedrijventerrein van 24 hectare.

De Merwedekanaalzone wordt getransformeerd tot een grote stadswijk met 10.000 nieuwe woningen. OKRA landschapsarchitecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de openbare ruimte als onderdeel van het stedenbouwkundig plan. Merwede moet een groen gebied worden, autovrij en beweegvriendelijk voor fietsers en voetgangers. Naar verwachting start de bouw in 2023.

Gezonde en leefbare stad

OKRA heeft een strategie voor integraal waterbeheer ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat water maximaal wordt vastgehouden en regenwater optimaal kan worden hergebruikt. Voor het gebied is een nieuwe biotoop ontworpen om de biodiversiteit te verrijken en de milieuveranderingen als gevolg van de stedelijke uitbreiding te compenseren. De nieuwe stadswijk wordt ook energieneutraal en krijgt mobiliteitsknooppunten voor gedeeld vervoer. Ook komt er de grootste ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland. Deze natuurinclusieve en klimaatadaptieve ontwerpprincipes zijn belangrijke uitgangspunten in OKRA’s ontwerpen voor gezonde, leefbare steden.