Sluispark in Leuven is opgeleverd 


Het Sluispark in Leuven, naar een ontwerp van OKRA landschapsarchitecten, is onlangs opgeleverd. Op het voormalige industriële gebied rond de Vaartkom in Leuven is een buurtpark van een hectare groot gerealiseerd. De invulling van het park kwam tot stand in nauw overleg met de omwonenden.

Met de ontwikkeling van het gebied rondom de Vaartkom in Leuven is het voormalige industriële gebied ontwikkeld tot een stedelijk subcentrum met ruimte voor woningen, kantoren en handel. Markante en historisch waardevolle gebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen, oude en vervallen gebouwen zijn vervangen door nieuwbouw. Of, zoals in het geval van het Sluispark, omgetoverd tot een buurtpark.

De Dijle beleefbaar
De rivier De Dijle verbindt de historisch belangrijke steden Mechelen en Leuven met elkaar. Het is een belangrijke rivier voor de waterhuishouding van Leuven. OKRA’s ontwerp integreert De Dijle in het totale ontwerp voor het buurtpark. Daarmee wordt gebroken met de Leuvense traditie om de rivier te verstoppen onder stenen en achter groen. Door het water en een park optimaal te combineren is een prettige groene ruimte ontstaan in het stenige en dichtbebouwde woongebied.

Een park voor de buurt
Door verschillende loop- en fietsroutes wordt het park in verschillende velden verdeeld die elk een eigen invulling en uitstraling hebben. In het Sluispark vind je een speelweide, een buurtplein, een notenboomgaard, groene zitplateaus en een waterspeeltuin. Met deze uitgekiende balans tussen ruimte voor eigen invulling en geprogrammeerde ruimte hebben de omwonenden het door hen verlangde buurtpark gekregen dat ze gebruiken als verlengde van hun eigen woning.

Andere projecten in België
OKRA is al jaren aan het werk op verschillende locaties in België met stedenbouwkundige en ruimtelijke opgaves, waaronder in Kortrijk, Mechelen, Mortsel en Tongeren.