Hengelose gemeenteraad omarmt ontwerp voor nieuw Marktplein

Al lange tijd bestaat bij gemeente Hengelo de wens om vernieuwing en verbetering van het kernwinkelgebied in gang te zetten om de binnenstad aantrekkelijker te maken. De vernieuwing van het Marktplein is één van de belangrijkste projecten. De gemeenteraad heeft het concept- eindontwerp gisteravond nagenoeg unaniem aangenomen.

Uit de reacties en gesprekken met inwoners en de ondernemers op en om het Marktplein is gebleken dat Hengeloërs een groen doe-plein willen, met een lintmarkt door de stad. Een plein voor alle leeftijden. Met een podium voor de stad en een plek om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, te spelen en te sporten. In het communicatietraject dat bijna een jaar heeft geduurd, heeft OKRA vier scenario’s gemaakt voor het ontwerp van het nieuwe Marktplein. Op basis van alle reacties is een concept-eindontwerp gemaakt waarin van alle scenario’s wel iets terugkomt.

Geschiedenis van Hengelo
In het ontwerp zijn aspecten van de geschiedenis van Hengelo terug te vinden, met verwijzingen naar de metaalindustrie, de beken en de brinken. Het is de beeldtaal van cortenstaal, ronde vormen, tandwielen en mechanieken in het ontwerp. In het ontwerp is ook aandacht voor de kwaliteiten van de wederopbouw. Het marktplein blijft een open ruimte in de stad, goed bereikbaar, goed toegankelijk en met een menselijke maat. Er is ruimte voor een drietal speelplekken voor kinderen.

Klimaatadaptief ontwerp
Waterberging staat centraal in het ontwerp. Er wordt een wadi aangelegd voor de opvang van regenwater, zodat bomen en beplantingen in droge perioden gevoed kunnen worden met dit water. Regentuinen filteren het water en zorgen voor een goede waterkwaliteit in de natuurlijke vijver. Grotere bomen geven schaduw op dagen met hoge temperaturen. De beroemde beren op het plein krijgen een plek in een natuurlijke vijver rond de Brinktoren. In de winter kan hier geschaatst worden.

Kernwinkelgebied
Eerder maakte OKRA het ontwerp voor de omliggende Enschedesestraat en het Burgemeester Jansenplein voor het stadhuis. Beide projecten in het kernwinkelgebied zijn inmiddels gerealiseerd. De Enschedesestraat is een sfeervol wandelgebied geworden, met een warmrode bestrating, cortenstalen goten en kunst in de openbare ruimte. Veel aandacht is besteed aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit bij de Lambertusbasiliek, met weelderig ontworpen tuinen, en voor het stadhuis is een reeks springfonteinen de echte blikvanger.

De bouwwerkzaamheden op en om het Marktplein zullen in het najaar beginnen.

Naast de binnenstad van Hengelo werkt OKRA op diverse andere locaties in binnen- en buitenland aan de transformatie van stadscentra en stationsgebieden, zoals in Hattem, Hilversum, Oldenzaal, Londen en Parijs.