OKRA ontwerpt een groene woonwijk in Parijs

Volgend op onze opdracht in 2017 voor het masterplan van Python-Duvernois in Parijs, is OKRA samen met ZCCS urbanistes aangesteld om de openbare ruimte van een 15-ha grote woonwijk in de groene gordel van Parijs vorm te gaan geven.

De gemeente Parijs werkt sinds 2012 aan een renovatieprogramma voor Python-Duvernois. Python-Duvernois, gelegen in het 20ste arrondissement tussen Porte de Bagnolet en Porte de Montreuil, is een woonwijk van 15 hectares. De bewoners hebben te lijden onder sociale achterstand, slechte kwaliteit van de openbare ruimte, slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast van de Parijse ringweg.

Het masterplan heeft tot doel de wijk opnieuw te verbinden met de omgeving, een nieuwe stedelijke gevel te creëren langs de ringweg, een uitgebreider gebruiks- en activiteitenaanbod te bieden en een gezonde stedelijke omgeving te creëren. Het gebied wordt getransformeerd tot een ‘parkwijk’, een gezonde en verkeersluwe buurt met een uitgebreid netwerk van groene ruimten, die actieve beweging ondersteunt en ruimte biedt om te ontspannen, te bewegen en in contact te komen met de natuur.

Groene stedelijke biotopen 
Het gebied maakt deel uit van de grote groene gordel rond Parijs en vormt een belangrijke schakel in de ecologische groen-blauwe structuur die op grootstedelijke schaal moet worden versterkt. Het ontwerp zal het aanbod en de structuur van groene ruimten versterken en de biodiversiteit met de aanleg van nieuwe stedelijke biotopen. Verzachting van het straatbeeld en het ontwikkelen van duurzame stedelijke drainage zijn belangrijke ontwerpprincipes in het klimaatadaptieve ontwerp.

Andere projecten in Frankrijk
OKRA is al jaren aan het werk op verschillende locaties in Frankrijk met stedenbouwkundige en ruimtelijke opgaves, waaronder het stationsgebied van Rouen, het historische stadscentrum van Dax en het herdenkingspark in Bobigny, ten noorden van Parijs.