Zomerkade

Huizen

Uitwerking kustvisie

Eind 2019 heeft de raad van gemeente Huizen OKRA’s kustvisie voor Huizen vastgesteld. Een visie die samen met inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. De eerste uitwerking van de visie is de Zomerkade. In het ontwerp ligt de focus op de Wedekuil, het horecagebied en de overgang van en naar het strand. Toevoegen van groen, verbeteren van de toegankelijkheid met trappen en hellingen en gevarieerde zitmogelijkheden zijn hier onderdeel van. Het ontwerp biedt ruimte voor bestaande en nieuwe horeca aan het strand, gekoppeld aan de Wedekuil met een zwemplek.

Zwemmen aan de zomerkade

Door het opruimen van overbodige inrichtingselementen komt het indrukwekkende halvemaanvormige strand tot z’n recht. Dit maakt ook een doorgaande promenade over het strand mogelijk. De Zomerkade krijgt ook een echte zwemplek. Het natuurlijke zwemwater van het Gooimeer loopt door tot de Wedekuil en is verdiept. Aan de westkant daarvan loopt een steiger het Gooimeer in. Aan de steiger kunnen kleine vaartuigen aanmeren. Aan de oostkant loopt het zandstrand door tot in de zwemplek. In de zomer is er op de oever van de zwemplek ruimte voor foodtrucks.

Groene trappen

Het strand wordt toegankelijk gemaakt via brede trappen en een flauwe helling. De hoogste niveaus van de groene treden krijgen een bloemenweide. Op het gazon van de lagere treden kunnen mensen zitten en zonnen. Verspreid over de groene trappen zijn lage bomen met brede kronen geplant die natuurlijke schaduw bieden op hete dagen. Langs de onderzijde van deze groene treden loopt de doorgaande strandpromenade die alle recreatieve onderdelen met elkaar verbindt.