Zelestraat

Mechelen België

Mechelse vlieten

De Zelestraat ligt in het stadsdeel ten noorden van de Dijle. In het verleden hadden getijdenstromen hier vrij spel en zijn er tal van vlieten ontstaan. Omwille van gezondheidsredenen en stankoverlast zijn deze vlieten begin van de 20e eeuw allemaal gedempt of overwelfd. Dit heeft ook het karakter van de Zelestraat veranderd. Er is geen verklaring meer voor het brede straatprofiel. Het straatbeeld wordt er gedomineerd door auto’s waar de ruimtelijke kwaliteit onder heeft te lijden.

Licht en ruimte

Met het heropenen van het Hellevlietje wist OKRA de Zelestraat visueel te verbreden. Het water reflecteert zonlicht en brengt licht en ruimtelijkheid in de straat. De verkregen ruimte nodigt uit tot verpozen op de koppen van de vliet van waar men over het water uit kan kijken. Speelse hoekverdraaiingen verbeelden het grillige karakter van de Mechelse vlieten. De detaillering van de deksloven en leuningen zorgen voor samenhang in het centrum van Mechelen. In de steeg naast de Gulden Ram, een waardevol historisch pand, wordt door een waterpartij de onderliggende vliet verbeeld.

Definiëring van het stedelijk weefsel

De historische loop van het Hellevlietje bepaalt nu de sfeer in de straat. De Zelestraat en de steeg naast de Gulden Ram maken opnieuw onderdeel uit van het stedelijk weefsel van de binnenstad.