Winkelcentrum In den Vijfhoek

Oldenzaal

Opknappen winkelcentrum

Winkelcentrum In den Vijfhoek in Oldenzaal moest nodig worden vernieuwd. Zowel het gebouw als de ruimte eromheen zijn grondig opgeknapt. OKRA ’s ontwerp had tot doel zowel de gemeente, de gebouweigenaren en andere betrokkenen enthousiast te krijgen over de herinrichting van de buitenruimte van het winkelcentrum.

Van parkeren naar verblijven

Oldenzaal vormt een aantrekkelijk winkelgebied voor veel omliggende dorpen. Met de herinrichting beoogt de gemeente het winkelcentrum een economische impuls te geven. Een goede organisatie van de openbare ruimte en parkeren is hierbij essentieel. Gekozen is om de Vestingstraat een nieuwe loop te geven, meer conform de oude vestingmuur. Een mooie groene inpassing zorgt voor eenduidigheid en een aangenaam verblijfsklimaat. Zowel de locatie van de oude stadsmuren als de wallen als de voormalige Deurningerpoort hebben in het ontwerp veel aandacht gekregen.

Singelpark en klimaatadaptatie

Met de aanpassing van de buitenruimte van het winkelcentrum ontstond ook de prachtige kans om een lineair Singelpark te realiseren. Het Singelpark wordt een blauw-groen park dat de oude vestingswal markeert rond het oude centrum van Oldenzaal, met als meekoppelkans het bergen van regenwater uit de stenige binnenstad. Deze groene impuls vormt een mooie tegenhanger van het intensieve autogebruik in de openbare ruimte.