Westerkade

Rotterdam

Vergeten kades

De kades van Rotterdam vormen een bijna vergeten kwaliteit, maar met de verdichting van het stadscentrum verandert het perspectief. De aanpak van de rivierkades zijn een belangrijk onderdeel in de noodzakelijke impuls voor de openbare ruimte. In de door OKRA en dS+V opgestelde centrumvisie is vastgesteld dat er veel te winnen is wanneer het rivierfront beter beleefbaar is en geschikt wordt gemaakt voor recreatief gebruik. Voorwaarde is het terugdringen van langparkeren op de kades, zodat ze omgevormd kunnen worden tot verblijfsgebied.

 

Groene verblijfskade

De plannen van OKRA voor de Westerkade en Parkkade zetten in op een groene verblijfskade, waarbij een helder onderscheid is gemaakt tussen verkeersruimte en verblijfsruimte. Het idee is gebaseerd op functionele flexibiliteit, het creëren van een uitnodigende plek die zowel beslotenheid biedt op rustige momenten als geschikt is voor kleinere of grotere evenementen. Het contact met het water is mogelijk gemaakt door de kleine Van Ommerenhaven om te vormen tot een aantrekkelijke plek aan de Maas, met een brede trappartij naar het water en een steiger voor de nieuwe halte van de watertaxi. Het groene beeld van de kade wordt niet alleen gecreëerd door bomen, maar ook door een serie plantvakken met brede zitranden. Het beplantingsplan van Piet Oudolf zorgt voor afwisselend beeld door de seizoenen heen.

Recreatief lint langs de Maas

De kades in Rotterdam zijn omgevormd tot een recreatief lint, volgens een door OKRA bedachte strategie. In een heel kort tijdsbestek is de Westerkade een niet meer weg te denken verblijfskade geworden en staat model voor de veranderende rivieroevers. Rotterdam, verbonden met de Maas, omarmt nu nog sterker de rivier.