Westerkade

Rotterdam

Vergeten kades

De kades vormen een bijna vergeten kwaliteit, maar met de verdichting van het Rotterdamse centrum verandert het perspectief. De aanpak van de rivierkades zijn een belangrijk onderdeel in de noodzakelijke impuls voor de openbare ruimte. In de door OKRA en dS+V opgestelde centrumvisie is vastgesteld dat er veel te winnen is wanneer het rivierfront beter beleefbaar en geschikt gemaakt wordt voor recreatief gebruik. Voorwaarde daarvoor is het terugdringen van langparkeren op de kades zodat ze omgevormd kunnen worden tot verblijfsgebied.

 

Groene verblijfskade

De plannen van OKRA voor de Westerkade en Parkkade zetten in op een groene verblijfskade, waarbij er een helder onderscheid gemaakt wordt tussen verkeersruimte en verblijfsruimte. Het idee is gebaseerd op functionele flexibiliteit; het creëren van een uitnodigende plek, die zowel beslotenheid biedt op rustige momenten als geschikt is voor kleinere of grotere evenementen.

Het contact met het water is mogelijk gemaakt door de kleine Van Ommerenhaven om te vormen tot een aantrekkelijke plek aan de Maas, met een brede trappartij naar het water en steiger voor de nieuwe halte van de watertaxi.

Het groene beeld van de kade wordt niet alleen gecreëerd door bomen, maar ook door een serie plantvakken met brede zitranden. Het beplantingsplan van Piet Oudolf zorgt voor afwisselend beeld door de seizoenen heen.

 

Recreatief lint langs de Maas

In een heel kort tijdsbestek is de Westerkade een niet meer weg te denken verblijfskade in Rotterdam geworden en staat ze model voor de veranderende rivieroevers. De kades in Rotterdam worden omgevormd tot een recreatief lint, volgens de door OKRA bedachte strategie. Rotterdam, verbonden met de Maas, omarmt nog sterker de rivier.