Wellesley Road and Park Lane

Londen Croydon Engeland

Vernieuwing van een modernistische stad

OKRA heeft de prestigieuze competitie voor de transformatie van Wellesley Road en Park Lane gewonnen. Verkeersaders scheiden twee belangrijke centra in het modernistische stadsdeel Croydon;  het Croydon Metropolitan Centre en het opkomende wijkcentrum. Het vele verkeer en het gebrek aan voetgangersruimte hinderen beide centra in hun ontwikkeling.

Groene ruggengraat

Het team van OKRA is er in geslaagd om Wellesley Road en Park Lane te transformeren tot de groene ruggengraat van Croydon. Gemotoriseerd verkeer is daarbij ondergeschikt aan voetgangers en fietsers geraakt. De oppervlakte aan asfalt is aanzienlijk gereduceerd door het creëren van een ov-baan en het concentreren van parkeergarages in de noordelijke en zuidelijke toegangsgebieden. Ruime voetgangerszones, aantrekkelijke gevels en openbaar groen stimuleren het stadsleven. Voetgangersoversteekplaatsen en verbindingen met openbaar vervoer knooppunten veranderen de identiteit van Croydon Metropolitan Centre.

Ontpoppen

Het plan bevat een strategie hoe een troosteloos gebied zich kan ontpoppen als een vlinder. Die transformatie is reeds in gang gezet. De herinrichting van Lansdownroad heeft de verbinding met het East Croydon treinstation verbeterd. Gaandeweg zal het project worden uitgevoerd vanaf het zuiden naar het noorden, waarbij het gebied zal worden omgevormd tot een levendig en leefbaar centrum.