Waterwinpark

Zeist

Waterwingebieden

Verspreid over Nederland liggen tal van waterwingebieden. De meeste van deze gebieden liggen vrij in het landschap buiten de stad. Zeist heeft zich echter de laatste jaren dusdanig ontwikkeld dat het waterwingebied midden in de bebouwde kom is komen te liggen. Op initiatief van Vitens, gemeente Zeist en Woningbouwvereniging De Kombinatie is dit waterwingebied in 2010 opgewaardeerd van hondenuitlaatplek naar een gebruikspark voor de hele buurt.

Diverse gebruiksaanleidingen

Het waterwingebied is een open plek in het bos. De verschillende programma onderdelen die in het park zijn opgenomen spelen met dit contrast tussen dicht en open. De bossfeer aan de westrand is ingericht voor bosspelen terwijl op de open ruimte een bloemenweide en trapveld zijn gesitueerd. Op deze manier is het park meer dan een luchtige groene plek in de wijk, het heeft een sterke betekenis gekregen in het recreatieve gebruik van de omliggende wijken.

Waterfunctie zichtbaar maken

Een waterspeelplaats maakt de functie van waterwinning ook voor kinderen zichtbaar en beleefbaar. De pompinstallaties van Vitens hebben een markante plek in het park gekregen. Op deze manier is de functie van het park goed zichtbaar. Want voor dit park geldt wel heel erg letterlijk: zonder park geen water voor de bewoners!