Waterfrontpark Binckhorst

Den Haag

Een nieuw Den Haag, een nieuw Binckhorstpark

Gemeente Den Haag heeft de ambitie om met het 1,3 km lange Waterfrontpark Binckhorst internationale kwaliteit toe te voegen aan de stad. Het nieuwe Waterfrontpark Binckhorst heeft hoogstedelijk karakter met kwaliteiten als industrieel, rauw, hoogstedelijk, actief geprogrammeerd en klimaatrobuust.

Waterfrontpark als sleutel in de stad

In de komende jaren worden in Den Haag circa 40.000 nieuwe woningen gebouwd. In het kader van deze ontwikkelingen wordt de Binckhorst van een industrieel gebied getransformeerd tot een gemengd woon-werkgebied. Deze ontwikkelingen maken een nieuw stadspark noodzakelijk. Niet alleen vanwege de kwantitatieve vraag naar voldoende groene buitenruimte voor ontmoeten en ontspannen, maar ook vanwege de kwalitatieve vraag naar gezonde verstedelijking met een internationaal onderscheidend vestigingsklimaat.

Vijf zones langs de Trekvliet

Langs de Trekvliet ontstaat de komende jaren het Waterfrontpark. Er ontstaan vijf zones die hun identiteit ontlenen aan bestaande kwaliteiten in en rondom de zones. Het Waterfrontpark verbindt de stadsdelen grenzend aan de Trekvliet en zorgt voor een nieuwe, hoogwaardige langzaamverkeersverbinding van de landgoederenzone tot aan het Spui. Kortom, een nieuw park, gericht op een gezonde leefomgeving voor alle Hagenaren en Hagenezen.