Waterfrontpark Binckhorst

Den Haag

Een nieuw Den Haag, een nieuw Binckhorstpark

Gemeente Den Haag heeft de ambitie om met het 1,3 km lange Waterfrontpark Binckhorstinternationale kwaliteit toe te voegen aan het stedelijk landschap.De visie van OKRA is dat het Waterfrontpark Binckhorst de kans biedt omonderscheidende parkkwaliteiten toe te voegen aan de bestaande parkkwaliteitenin de stad Den Haag.Ten opzichte van deze parken heeft Waterfrontpark Binckhorst eenhoogstedelijke betekenis met kwaliteiten als industrieel, rauw, hoogstedelijk,actief geprogrammeerd en klimaatrobuust.

Waterfrontpark als sleutel in de stad

Wereldwijd groeien steden. Dit geldt ook voor Den Haag. Het huidig aantal woningen en inwoners in alleen al het CentralInnovation District (CID) wordt verdubbeld door de ontwikkeling van ca.40.000 woningen. In het kader van deze ontwikkelingen wordt de Binckhorst getransformeerd van een industrieel gebied met veel creatieve industrie naar een gemengd woon-werk gebied.Deze ontwikkeling heeft aanzienlijke gevolgen voor uiteenlopendemaatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld mobiliteit, leefbaarheid eninclusiviteit. De visie van OKRA is dat de ontwikkeling van deze nieuwe stad, deontwikkeling van een nieuw stadspark noodzakelijk maakt. Niet alleen vanwegede kwantitatieve vraag naar voldoende groene buitenruimte voor ontmoeten enontspannen, maar ook vanuit de kwalitatieve vraag naar gezonde verstedelijkingmet een internationaal onderscheidend vestigingsklimaat. Het WaterfrontparkBinckhorst is de laatste kans om centraal in Den Haag een stadspark van formaatenmetinternationale allure te realiseren!

Vijf zones langs de Trekvliet

Langs de Trekvliet ontstaat de komende jaren het waterfrontpark. In de visie stelt OKRA 8 doelstellingen voor het park, welke bijdragen aan de ontwikkeling tot een park met internationale allure en een unieke Binckhorst kwaliteit. Er ontstaan vijf zones, welke hun eigen identiteit ontlenen aan bestaande kwaliteiten in en rondom de zones. Het waterfrontpark verbindt stadsdelen grenzend aan de Trekvliet met elkaar en zorgt voor een nieuwe, hoogwaardige langzaamverkeersverbinding van de landgoederenzone tot aan het Spui. Kortom, een nieuw park, gericht op een gezonde leefomgeving voor alle Hagenaren en Hagenezen.

Bekijk hier de panelen.