Vaarwegen

Verbindende elementen

Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie in ons land. Met een zesde van het wateroppervlak is deze provincie een echt waterland. Nergens elders in Nederland is een grotere diversiteit aan verschillende vormen van water aanwezig: de Noordzee, grote rivieren, plassen, kanalen, stadsgrachten, ringvaarten, poldersloten etc. De vele vaarwegen zijn door de hele provincie heen eeuwenlang verbindende elementen van steden en landschappen.

 

Historisch-economisch belang

Zij zijn als zodanig van invloed op de ruimtelijke en economische ontwikkeling tenminste vanaf de Middeleeuwen. De vaarwegen zijn van historisch-economisch van belang vanwege handel en transport. De toeristisch-recreatieve benutting is hedentendage ook een belangrijke factor. Ten slotte zijn vaarwegen een aantrekkelijke locatie voor wonen geworden.

 

Erfgoed

Het bebouwde beeld van de vaarwegen in Zuid-Holland wordt voor een groot deel bepaald door het aanwezige historisch erfgoed: steden zoals Gouda, Leiden, Delft, Dordrecht en Schiedam en vele elementen zoals havens, bruggen, sluizen, brug- en sluiswachtershuisjes, jaagpaden, rolpalen, veerplaatsen etc. in zowel het stedelijke als het landelijke gebied.