Urban Farming in Zuid-Afrikaanse townships

Khayelitsha Zuid Afrika

Gezonde micro-economie

Om de bewoners van het township Khayelitsha in Kaapstad een betere toekomst te bieden, werkt OKRA samen met ETH Zürich aan het project Empower Shack. Het initiatief is bedoeld als een pilot project dat een impuls kan geven aan verdere ontwikkeling van de townships. Het doel is om in de toekomst een gezonde micro-economie in de wijken te realiseren, met veilige en groene straten, goede huizen voor iedereen en geïntegreerde stadslandbouw.

 

Urban farming

ETH Zürich heeft modelhuizen ontwikkeld die bewoners via microkredieten en met hulp van mensen uit de wijk kunnen bouwen. Doordat de huizen twee verdiepingen hoog worden, komt er ruimte vrij voor semi-publieke omgeving. OKRA’s bijdrage bestaat uit het ontwikkelen van een strategie voor ‘urban farming’ die verbonden is aan het opvangen, filteren en hergebruiken van regenwater. Het bedachte systeem voor de stadslandbouw gaat van XS tot XL: kleinschalig in tuintjes bij de huizen (XS), iets uitgebreider in de semi-openbare ruimte (S), geïntegreerd in school- en kerkcomplexen (M/L) en grootschalige ‘urban farming’ in de zones tussen de wijken (XL).

 

Volgende fase

Het eerste demonstratieproject, bestaande uit vier huizen als onderdeel van een groter project, is reeds opgeleverd. De eerste bomen zijn geplant. Naast de huizen zijn zogeheten ‘grindkoffers’ aangelegd voor het opvangen van regenwater. Deze voorziening is gekoppeld aan het irrigatiesysteem van bomen en moestuinen. De volgende fase bestaat uit het bouwen van 80 huizen met geïntegreerde stadslandbouw.