Superstormproof

Cadzand-Bad

Superstormproof 

Met het realiseren van het meest zuidelijke kustwerk is de laatste schakel in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voltooid en kan de hele Nederlandse kust een superstorm veilig doorstaan. Het project is exemplarisch voor een nieuwe aanpak waarin kustveiligheid niet meer sectoraal wordt opgelost, maar de opgave integraal deel uitmaakt van een gebiedsaanpak voor transformatie van de badplaats.

 

Schakeling badplaats aan zee

In het ontwerpplan van OKRA wordt de badplaats aan zee geschakeld en de duinsfeer in de badplaats geïntroduceerd. Er is een balkon aan zee gecreëerd door de combinatie van dammen voor het kustwerk met de aanleg van een zeejachthaven. Door de openbare ruimte achter de dijk op te hogen en ruimtes te schakelen ontstaat een ‘sense of arrival’. In de frontlinie van de badplaats is het duin verbreed en creëerde OKRA een route langs de zee met bijzondere plekken die inspelen op het thema ‘wellness’. Aan de landzijde is de Boulevard De Wielingen omgevormd een groene verblijfsboulevard. Ze rijgt plekken aaneen en vormt een vanzelfsprekende overgang naar het Maritiem balkon via een hellend plein.

 

Jaarrond functioneren

Met het ontwerp van OKRA kan de badplaats jaarrond functioneren. Het samenspel van kustverdediging en impuls voor de openbare ruimte betekent voor Cadzand-Bad een herpositionering langs de kust. De kuststrook – de zone vooral direct langs de duinen, op de Boulevard en op het duin en het strand – heeft een nieuw perspectief gekregen. Cadzand-Bad is thans een badplaats met elan.