Superstormproof

Cadzand-Bad

Superstormproof 

Met het realiseren van het meest zuidelijke kustwerk is de laatste schakel uit het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voltooid en kan de Nederlandse kust een superstorm veilig doorstaan. Het project is exemplarisch voor een nieuwe aanpak waarin niet meer sectoraal kustveiligheid wordt opgelost, maar de opgave integraal deel uitmaakt van een gebiedsaanpak voor transformatie van de badplaats.

 

Schakeling badplaats aan zee

Met de plannen van OKRA wordt de badplaats aan zee te geschakeld en de duinsfeer in de badplaats geïntroduceerd. Een balkon aan zee wordt gecreëerd door de combinatie van dammen voor het kustwerk met de aanleg van een zeejachthaven. Door de openbare ruimte achter de dijk op te hogen en ruimtes te schakelen ontstaat voor degene die de badplaats binnenkomt ontstaat er een ‘sense of arrival’. In de frontlinie van de badplaats wordt het duin verbreed en creëert OKRA een route langs de zee met daarlangs bijzondere plekken, die inspelen op het thema ‘wellness’ in Cadzand Bad. Aan de landzijde wordt de Boulevard De Wielingen omgevormd een groene verblijfsboulevard. Ze rijgt plekken aaneen en krijgt een vanzelfsprekende overgang naar het Maritiem balkon via een hellend plein.

 

Jaarrond functioneren

Met het voorstel van OKRA worden kansen geboden om de badplaats jaarrond te laten functioneren. Het samenspel van kustverdediging en impuls aan de openbare ruimte betekent voor Cadzand-Bad een herpositionering langs de kust. De kuststrook – de zone vooral direct langs de duinen, op de Boulevard en op het duin en het strand – komt in een nieuw perspectief te staan. De badplaats krijgt haar elan.