Stationsgebied Hilversum

Hilversum

Groene loper naar de mediastad

In opdracht van de gemeente Hilversum heeft OKRA samen met De Zwarte Hond een stedenbouwkundig plan en ontwerp voor de buitenruimte voor het stationsgebied van Hilversum gemaakt. Een complexe opgave waarbij de verbinding tussen het station en de binnenstad verbeterd wordt en het gebied getransformeerd wordt tot een aangename plek voor ontmoeting en verblijf.

Fijnmazig stedelijk netwerk

Een fijnmazig netwerk van straten, lanen, pleinen en brinken verbindt het station met het centrum, en door het centrum tot aan het station te continueren, wordt de oostzijde van Hilversum bij het centrum betrokken. Het plan biedt ruimte aan groen, wonen, levendigheid, media en andere creatieve bedrijvigheid. Het plan sluit nauw aan bij het kleinschalige, stedelijke karakter van Hilversum en de aaneenschakeling van diverse besloten pleintjes en brinkjes die de stad rijk is. Een fijnmazige structuur biedt voetgangers twee sterke en logische routes naar het centrum, via de Leeuwenstraat of via de Stationsstraat.

Warm welkom in Hilversum

Het intieme Stationsplein nodigt met veel groen en ruimte voor terrassen uit tot verblijf. Het plein vormt tevens een podium voor Hilversummer media-innovaties en biedt ruimte aan evenementen. De fietstunnel wordt verruimd om Hilversum-Oost beter met de centrumzijde te verbinden. Op de getrapte taluds aan de nieuwe tunnelmonden is volop ruimte voor groen. Het groene karakter van het nieuwe stationsplein wordt hiermee via de onderdoorgang verbonden met het Oosterspoorplein. Het groen verbindt de verschillende ruimtes in het stationsgebied met elkaar en biedt ruimte voor ontmoeting. Het verbindt de karakteristieke historie met de levendige toekomst van de mediastad.