Stadswater

Rotterdam

Aan de achterzijde

Onbekend maakt onbemind. Hoewel het in het centrum van de stad ligt, had Stadswater geen positieve betekenis voor de inwoners van Rotterdam. Tijdens de wederopbouw is het Stadswater niet als waardevolle stedelijke ruimte behandeld waardoor het hoofdzakelijk aan achterzijden van de bebouwing ligt. Er werd veel geparkeerd op de kades en de openbare ruimte was verwaarloosd.

Verblijven op en aan het water

OKRA heeft het beleefbaar water in het centrum van Rotterdam weer op de kaart gezet. Met een masterplan voor de openbare ruimte van de kades, pleinen en bruggen van Stadwater is de aandacht weer op het stedelijk water komen te liggen. Verwaarloosde openbare ruimten zijn getransformeerd tot verblijfsplekken op een aan het water met een binnenstedelijke uitstraling.

Tweede voorzijde

Zitgelegenheid en veel openbaar groen dragen bij aan een verbeterd verblijfklimaat rond het Stadswater. De verlaging van een aantal kademuren en de introductie van vlonders op het water zorgen voor en verbeterde zichtrelatie met het stedelijk water. Door de transformatie van de openbare ruimte wordt het Stadswater door veel bewoners en ondernemers nu gezien als tweede voorzijde in plaats van de achterzijde.