Stadsplein Huis van Cultuur en Bestuur

Hoogezand- Sappemeer

Centrum aan het Kieldiep

In de buitenruimte rond winkelcentrum de Hooge Meeren en rond het nieuwe cultuurcentrum Het Kielzog zijn kansen benut om het centrumgebied sterker aan de historische drager van het Kieldiep te koppelen. Dit is ingepast door op meerdere plaatsen passages te maken vanuit het centrum naar de wateroever. Tribunetrappen aan het water maken van de ruimte een verblijfsruimte. De trappen zorgen voor een beter contact met en beleving van het water. Het ontwikkelen van een of meerdere horecavoorzieningen op of aan het water is goed denkbaar voor de toekomst van het centrumgebied. Resultaat van het ontwerpproces is dat er ook een vlonder is ingepast in het Kieldiep bij de eerste horeca aan het Kieldiep.

 

Groene buitenruimte voor het Kielzog

Het Kielzog staat vrij in de ruimte. Belangrijk aspect tijdens het proces was om het gebouw een adres te geven in de buitenruimte. Zowel in architectuur als in buitenaanleg is de alzijdigheid van het Kielzog een belangrijk vertrekpunt geweest. Het gebouw vormt samen met een groene buitenaanleg een herkenbaar beeld. De groene buitenruimte geeft waar dat gewenst is afstand tot de gevel. Tegelijkertijd komt het gebouw hiermee mooi op de grond te staan. Zowel in architectuur als in buitenaanleg is de alzijdigheid van het Kielzog een belangrijk vertrekpunt.

 

Maximale verblijfskwaliteit

Met de herinrichting benut OKRA kansen in het bieden van veel meer ruimte voor ontmoeting, ontspanning, activiteiten, sport en spel. De verblijfskwaliteit is geoptimaliseerd door meer variatie te maken in druk en rustig, stenig en groen, luxe en basis. En door een zorgvuldige keuze en detaillering van materiaal, meubilair en beplanting. Als eye catcher op het plein is door OKRA een dynamisch waterobject ingepast. In het waterobject in de natuurstenen plein vloer zijn spuiters en lichtstralers ingepast die in combinatie met het totale lichtplan en het beplantingsplan een fraai totaalbeeld geeft.