Stadslandgoed Limos

Nijmegen

Kazerneterrein

In 1995 kwam het voormalige kazerneterrein Limos, aan de oostzijde van Nijmegen, vrij voor een nieuwe functie. Het complex is een groene enclave met een eigen geschiedenis en heeft de potentie een nieuw gebied in de stad te worden voor mensen die stedelijk willen wonen en werken met groen en ruimte om de hoek.

 

Groene vingers

OKRA hanteert het eigen karakter van de kazerne als vertrekpunt van het plan. De aanwezige historie, het aangrenzende landschap, de glooiingen in het terrein en de aanwezige richtingen zijn leidraad voor het plaatsen van het nieuwe ensemble. Middels grote solitaire bouwblokken in een informele, open structuur wordt er voor gekozen te contrasteren met de omgeving. Het nieuwe ensemble opent zich als een waaier naar het landschap. Glooiingen in het terrein zijn benut om parkeeroplossingen verdiept en half-verdiept vorm te geven. De landschappelijke beleving wordt daarmee gemaximaliseerd.

 

Stadslandgoed

Het vervangen van de kazernes door zorgvuldig gepositioneerde gebouwensembles welke een open structuur hanteren, verbindt het sterk stedelijke karakter ten westen van Limos met het groengebied ten oosten van Limos. Stad en Stadslandgoed geven elkaar de hand, een nieuwe vriendschap is gesloten.