Sint Libertus

Mechelen België

Versteende ruimte

Centraal in de wijk Nekkerspoel staat de Sint Libertuskerk en een scholencomplex. Beide brengen veel mensen samen en behoeven een prettige ruimte voor ontmoeten. De realisatie van nieuwe woningen heeft er toe geleidt dat de kerk sterk afgekaderd wordt. Het onderscheid tussen publiek domein en private gronden is er moeilijk waarneembaar. Het geheel is zeer stenig van karakter en heeft weinig relatie met het omliggende landschap. Dat maakt dat er behoefte is ontstaan naar een groene leefomgeving.

 

Groene verdeling

De kerk en de school maken dat samenkomen een belangrijk programmaonderdeel is voor het gebied. OKRA maakt ruimte voor een groot gemeenschappelijke ontmoetingplek met een duidelijke indeling in privaat en publieke ruimte. Zowel de woningen en de kerk worden ingebed in groene gazons en bloeiende planten. Het plaats de kerk in een groene kader en voorziet in een groene buffer tussen de private woningen en het publieke domein.

 

Een wijk ontwaakt

De groene pleinruimte heeft het stenige karakter verzacht en nodigt bewoners uit om elkaar buitenhuis te ontmoeten. De wijk is ontwaakt en veel actiever geworden waarin de kerk en de school het hart vormen.