Sint Katelijnestraat

Mechelen België

Stadsentree

Aan een belangrijke aanlooproute naar het hart van Mechelen, worden hoge eisen gesteld wat betreft de kwaliteit van de publieke ruimte. De Sint- Katelijnestraat kampte echter met verrommeling en een onveilige verkeerssituatie. Bovendien deed de straat geen recht aan de historie van Mechelen.

Prettige looproute

Door de voetgangers prioriteit te geven boven het gemotoriseerd verkeer, slaagde OKRA er in de veiligheid te vergroten en het straatbeeld op een hoog niveau te brengen. Een continu profiel biedt een rustige basis waaraan de aangrenzende pleinen en hoven een verbijzondering vormen; het Sint-Katelijnekerkhof en de Stadsheimelijkheid. De Sint-Katelijnekerk heeft een groene plint gekregen met daar omheen veel ruimte om te verblijven. Voor de kerk staan verhoogde en gekantelde groenelementen die de relatie tussen het gebouw en de straat versterken.  Bij de Stadsheimelijkheid is het alternatief voor het terugbrengen van De Melaan een verhoogd spiegelend watervlak. Ook hier de bekende druppelkringen welke als markering van de vlieten overal in het centrum van Mechelen te vinden zijn. Het watergeruis trekt bezoekers aan en maskeert het geluid van de stad.

Beleefbaar Mechelen

Nu is het heerlijk flaneren richting het hart van Mechelen over het Sint-Katelijnekerkhof en de markering van het tracé van de voormalige vliet in de Stadsheimelijkheid. De twee belangrijke oriëntatiepunten zijn nu sterker beleefbaar.