Singelpark

Oldenzaal Nederland

Een groen-blauw park

Op de middeleeuwse verdedigingswallen die de binnenstad van Oldenzaal omcirkelden wordt een nieuw park gebouwd: het Singelpark. Met het Singelpark krijgt Oldenzaal een groene ring rond het centrum die veel groen, schaduw en biodiversiteit aan de stenige binnenstad toevoegt. Een rondgaande wadi zorgt voor de afvoer en opvang van regenwater. Het resultaat wordt een lineair groen-blauw park.

Stadsmuur-, wallen- en poorten

Aan de stadskant krijgt de wadi een lage bakstenen muur en natuurstenen deksloof. Hierdoor wordt de ronde vorm van de binnenstad zichtbaar gemaakt. De muur verwijst naar de oude stadsmuur en markeert de overgang van het Singelpark naar de binnenstad. Op de plaats van drie oude stadspoorten wordt verwezen naar het textielverleden, met de fabrieken en bleekvelden bij Molkenboer (de Steenpoort), het rijke (katholieke) verenigingsleven bij de Bischopspoort en naar de bastions en ravelijnen met groene taluds bij de Deurningerpoort.

Routing en realisatie

De ruimte voor het Singelpark is evenwel beperkt, daarom mag in de toekomst niet meer worden geparkeerd in het park. Ook de verkeersstructuur wordt aangepast om maximale beleving en gebruik uit het park te halen. Het Singelpark wordt gefaseerd aangelegd. Het eerste deel is in aanbouw bij winkelcentrum In den Vijfhoek. Archeologen hebben bij de Deurningerpoort de binnen- en buitenpoort, verbindende muren en bastions blootgelegd. Deze vondsten zorgen voor hernieuwde aandacht voor de geschiedenis van de stad en momenteel wordt verder nagedacht over hoe de Deurningerpoort zal worden vormgegeven in het park.