Schuilenburg Amersfoort

Amersfoort

Kwaliteitsimpuls

De herinrichting groenzone Schuilenburg in Amersfoort komt voort uit het groot onderhoud en verbreding van de rijksweg A28. De kap van bomen en de plaatsing van een nieuw geluidsscherm langs de rijksweg zijn voor Rijkswaterstaat en gemeente Amersfoort aanleiding om ook de naastgelegen groenzone Schuilenburg een kwaliteitsimpuls te geven. Dit gebied is onderdeel van de stadsecologische groenstructuur parallel aan de A28 en heeft voor bewoners grote betekenis als kijkgroen en recreatief wandelgebied.

 

Landschappelijke inpassing

OKRA maakte in een open participatietraject samen met Rijkswaterstaat, gemeente Amersfoort, de omwonenden en (groene) belangenverenigingen het herinrichtingsplan. In het ontwerp is het geluidsscherm ook aan de stadskant landschappelijk ingepast en is de ruimtelijke kwaliteit langs het wandelnetwerk vergroot.

 

Groene omgeving

Het resultaat is een zeer afwisselend groene omgeving, ontstaan uit variatie in open en dicht, hoge en lage beplanting en nat en droog. Het natuurlijke karakter van de groenzone is met een gedetailleerd beplantingsplan en toevoeging van een grote poel versterkt. Een bijzonder onderdeel van het project is de verplaatsing van vijf monumentale lindebomen vanuit het project Hogeweg.