Snelweg A6-A1

Amsterdam - Almere

Weguitbreiding

De A1/A6 is een vijftien minuten durende autorit vol verscheidenheid. Zes verschillende landschapstypen, drie knooppunten en tal van civiele kunstwerken. Het snelwegtraject van 23 kilometer tussen Diemen en Almere is een van de vijf deelprojecten van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het vastgestelde ambitiedocument werd uitgewerkt tot een uitvoeringsgericht landschapsontwerp.

De snelweg en het landschap

Het kernmotief “De snelweg faciliteert, het landschap domineert”uit het ambitiedocument is door OKRA uitgewerkt tot een landschapsontwerp waarbij de verschillende landschappen ook werkelijk de aandacht naar zich toe trekken. Originele landschapsstructuren, bospercelen en slotenpatronen worden zo dicht mogelijk tot aan de snelweg doorgezet. De snelweg en de direct daaraan gerelateerde zone blijft zo compact en overzichtelijk mogelijk, binnen de strenge randvoorwaarden van het ambitiedocument.

Coherent geheel

De integrale vormgevingsvisie heeft geleid tot een coherent samenspel tussen de snelweg en haar directe invloedssfeer, de kunstwerken en de landschappelijke omgeving. Na uitvoering ontstaat een rustig wegbeeld, waarin de landschappelijke verscheidenheid goed kan worden ervaren.