Stationsgebied Rouen

Rouen Frankrijk

Belangrijk transportknooppunt
Het station Rouen Rive-Droite is een belangrijk regionaal vervoersknooppunt met meer dan 6 miljoen passagiers per jaar, gelegen in het dichtbebouwde historische centrum van Rouen in Normandië. Het stationsgebied functioneert tegenwoordig als de belangrijkste toegangspoort tot de stedelijke regio, maar met zijn vele rijbanen en rommelige openbare ruimte is het karakter verslechterd en vormt de ruimte een barrière voor belangrijke voetgangersverbindingen. Het stationsgebied is nu ingrijpend veranderd om verbindingen met het openbaar vervoer te ontwikkelen en de toegankelijkheid te verbeteren.

Aantrekkelijke entree voor de stad
OKRA heeft dit gefragmenteerde en door auto’s gedomineerde gebied getransformeerd tot een aantrekkelijke en beweegvriendelijke entree voor de stad. Door het versmallen van rijbanen, het herverdelen van het autoverkeer en parkeren naar omliggende straten is de openbare ruimte omgevormd ten bate van voetgangers en lokale activiteiten: voetgangersbewegingen worden geoptimaliseerd met veilige, comfortabele en begrijpelijke verbindingen naar het centrum. De openbare ruimte is ingericht voor mensen om te ontmoeten en te verblijven en voor lokale bedrijven om hun waren uit te stallen

Groen plein
Met een reeks dichtbeplante tuinen, geïnspireerd op het lokale impressionisme, vermindert het project kunstmatige oppervlakken en vergroot het de biodiversiteit van het gebied met een breed scala aan vaste planten en boomsoorten. In combinatie met het gebruik van lichtkleurige natuursteen verbetert het ontwerp het microklimaat van het gebied aanzienlijk, waardoor de lokale temperatuur tot wel 4°C wordt verlaagd.