Rouen stationsgebied

Rouen France

Belangrijk transportknooppunt

Het station Rouen Rive-Droite is een belangrijk regionaal vervoersknooppunt met meer dan 6 miljoen jaarlijkse passagiers, gelegen in het dichtbebouwde historische centrum van Rouen in Normandië. Het stationsgebied functioneert tegenwoordig als de belangrijkste toegangspoort tot de stedelijke regio, maar met zijn vele rijbanen en verrommelde openbare ruimte is het karakter verslechterd en vormt de ruimte een barrière voor belangrijke voetgangersverbindingen. Het wordt nu ingrijpend veranderd om verbindingen met het openbaar vervoer te ontwikkelen en hun toegankelijkheid te verbeteren.

 

Aantrekkelijke entree voor de stad

Het project van OKRA heeft als doel dit gefragmenteerde en door auto’s gedomineerde gebied te transformeren tot een aantrekkelijke en voetgangersvriendelijke entree voor de stad. Door het versmallen van rijbanen, het herverdelen van het autoverkeer naar omliggende straten en het parkeren op straat, wordt de openbare ruimte omgevormd ten voordele van voetgangers en lokale activiteiten: voetgangersbewegingen worden geoptimaliseerd met veilige, comfortabele en begrijpelijke verbindingen naar het centrum. De openbare ruimte is bedoeld voor mensen om te verblijven en voor lokale bedrijven om hun waren uit te stallen.

 

Groen plein

Het ontwerp van OKRA speelt in op de mogelijkheid om het netwerk van groene ruimten te verbeteren waarin het gebied bijzonder gebrekkig is. Door een reeks dicht beplante tuinen te creëren, geïnspireerd op het lokale impressionisme, vermindert het project kunstmatige oppervlakken en vergroot het de biodiversiteit van het gebied met een breed scala aan vaste planten en boomsoorten.

In combinatie met het gebruik van lichtkleurige natuursteen verbetert het ontwerp het microklimaat van het gebied aanzienlijk, waardoor de lokale temperatuur mogelijk met 4 ° C wordt verlaagd.