Stadscentrum Rotterdam

Rotterdam

Gedifferentieerd gebied

Het centrum van Rotterdam verandert geleidelijk van een typisch modernistische en monofunctionele stad in een gedifferentieerd gebied. Rotterdam heeft de ambitie een aantrekkelijk centrum te ontwikkelen met ruimte voor wonen, werken en verblijven. De transformatie is al gaande, maar de openbare ruimte is achtergebleven. Het verbeteren van het netwerk en de leefkwaliteit van de openbare ruimte heeft nu prioriteit.

Verbonden stad

In de visie Verbonden Stad heft OKRA de barrières op die de geïsoleerde delen in het centrum van elkaar scheiden en wordt prioriteit gegeven aan de voetgangers in de stad. Een park-and-walk-systeem aan de rand van de stad in combinatie met aantrekkelijke voetgangersroutes zorgt voor een nieuwe evenwicht tussen de verkeerssystemen. De routes volgen oude structuren in de stad en verbinden bestaande en nieuwe groene ruimtes en verblijfsplekken.

Kwaliteitsimpuls

Enkele jaren na het maken van de visie en een reeks uitgevoerde projecten zijn de resultaten voor de stad zichtbaar. Het centrum is grotendeels gerenoveerd, groene gebieden zijn gerealiseerd en kades zijn getransformeerd van parkeerterrein tot verblijfsgebied. Als gevolg van de kwaliteitsimpuls trekken er nieuwe bewoners naar het centrum waarmee de transformatie naar wooncentrum in gang gezet is. Gerealiseerde projecten zijn de herinrichting van de Westerkade en de Binnenrotte.